2023-07-18: Defensiefunctionarissen houden spoedvergadering over toenemende dreiging van weigering IDF-reservisten om vrijwillig dienst te nemen – Defense officials hold emergency meeting to discuss growing threat of IDF reservists’ refusal to volunteer for duty

– Nu de Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid van de Knesset het wetsvoorstel over de Redelijkheidsnorm aan het voorbereiden is, hebben bijna 4.000 reservisten brieven ondertekend waarin ze dreigen om zich niet vrijwillig aan te melden als het wetsvoorstel wordt aangenomen.
– With the Knesset Constitution, Law and Justice Committee advancing the Reasonableness Standard Bill, almost 4,000 reservists have signed letters threatening refusal to volunteer for duty if the bill is passed.

Lees verder