Tag: IDF

2023-10-02: Israëlische gevangenisbewakers hadden ‘intieme relaties’ met gevangengenomen terroristen – Israeli prison guards had ‘intimate relations’ with jailed terrorist

– Minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir beëindigde de diensttijd van vrouwen in Israëlische veiligheidsgevangenissen nadat berichten over ‘intieme relaties’ met terroristen naar buiten kwamen. Advocaat: “Dit is een ‘relatie’ die haar door bedreigingen is opgedrongen , omdat de gevangene haar geen keus liet en haar feitelijk dwong contact met hem te hebben”.
– National Security Minister Ben-Gvir ended female service at Israeli security prisons after reports of ‘intimate relations’ with terrorists broke. Lawyer: “This is a ‘relationship’ that was forced upon her by threats, as the prisoner left her no choice and actually forced her to be in contact with him,”

Lees verder

2023-09-25: Israëlische troepen vernietigen commandocentrum en explosieven in vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever – Israeli forces destroy warroom, explosives in West Bank refugee camp

– Onder vuur genomen door terroristen met geïmproviseerde explosieven (IED’s-Bermbommen) vernietigde de Israëlische beveiliging een terroristisch commandocentrum en explosievenarsenaal in Nur Shams, zei de IDF Woordvoerders Eenheid op zondagochtend.
-Under fire by terrorists and countering improvised explosive devices (IEDs), Israeli security destroyed a terrorist command center and explosives arsenal in Nur Shams, the IDF Spokespersons Unit said on Sunday morning.

Lees verder

2023-09-20: Israël toont IDF’s nieuwe AI-aangedreven ‘Barak’ supertank – Israel unveils IDF’s new AI-powered ‘Barak’ super tank

– Met nieuwe richtmogelijkheden is de tank ontworpen om zijn omgeving in de gaten te houden en de informatie op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier te verwerken en aan de soldaten te presenteren. Als onderdeel hiervan is de tank geprogrammeerd om vijandelijke troepen op te sporen en aan te vallen voordat ze de tank kunnen aanvallen.
– With new targeting abilities, the tank is designed to monitor its surroundings and process and present the information to the soldiers in a simple and easy-to-use way. As part of this, the tank is programmed to zero in on and target enemy forces before they are able to attack the tank.

Lees verder

2023-08-31: Honderden Israëlische middelbare scholieren zullen IDF-dienst weigeren vanwege ‘de bezetting’ – Hundreds of Israeli high schoolers will refuse IDF service because of ‘the occupation’

– Het innemen van een standpunt in het Israëlisch-Palestijnse conflict zou het verhaal rond deze kwesties kunnen veranderen en een negatieve invloed kunnen hebben op de volgende grote dienstplichtronde van de IDF.
-Taking a stance entrenched in the Israeli-Palestinian conflict could reshape the narrative around these issues and negatively impact the IDF’s next major draft round.

Lees verder

2023-08-25: Potentiële ’tikkende tijdbommen’ lopen vrij rond door overcapaciteit in de gevangenis – Potential ’ticking timebombs’ stay free because of prison overcapacity

– De IDF heeft de zogenaamde toepassing van ‘administratieve detentie’ teruggeschroefd nadat de Israëlische Gevangenis Service zei dat het niet langer het aantal gedetineerden aankon. “We hebben een situatie bereikt waarin we, als we naar de arrestatielijst kijken, uiteindelijk namen moeten schrappen omdat er geen plaats is in de gevangenis
– The IDF has scaled back the so called practice of ‘administrative detention’ after the Israel Prison Service said it could no longer handle the volume of detainees. “We have reached a situation in which when we look at the arrest list, we ultimately have to strike out names because there is no room in prison.

Lees verder

2023-08-23: Door Iran gefinancierde golf van terreur op de Westelijke Jordaanoever is ‘slechts het begin’ – Iranian-funded wave of terror in the West Bank is ‘just the beginning’

– Israël verwacht dat de recente terreuraanslagen op de Westelijke Jordaanoever “slechts het begin” zijn, omdat de Palestijnse terreurgroep Hamas lijkt te worden aangemoedigd door de binnenlandse verdeeldheid in Israël, zo oordeelden bronnen van het veiligheidscentrum
– Israel expects recent terror attacks across the West Bank to be “just the beginning” as Palestinian terror group Hamas appears emboldened by internal divisions within Israel, security establishment sources assessed.

Lees verder

2023-08-19: Israëlische vader en zoon gedood bij terreuraanslag in Huwara – Israeli father and son killed in Huwara terror shooting

– De Israëliër Shay Silas Nigrekar (60) en zijn zoon Aviad Nir (28) werden van dichtbij neergeschoten bij een autowasstraat in het door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde dorp Huwara dichtbij Nablus (Sichem).
– Israeli Shay Silas Nigrekar (60) and his son Aviad Nirwere (28) were shot at point-blank range at a car wash in the Palestinian Authority-controlled village Huwara close to Nablus (Sichem).

Lees verder

2023-08-18: IDF vernietigt laboratorium voor explosieven in vluchtelingenkamp Nablus (Sichem) – IDF destroys explosives lab in Nablus (Sichem) refugee camp

– Militaire en veiligheidstroepen gingen het vluchtelingenkamp Balata binnen en lokaliseerden het lab, dat 15 volledig bewapende explosieven herbergde. Daarna ontmantelden ze de faciliteit en maakten ze de bommen onschadelijk. Ze hebben ook een IED (bermbom) gevonden en onschadelijk gemaakt.
– Military and security forces entered the Balata refugee camp and locate the lab housing 15 fully armed explosives before dismantling the facility and disarming the bombs. They also found and defused an IED.

Lees verder

2023-08-14: Netanyahu stelt vakantie naar Noord-Israël uit voor veiligheidsbespreking met IDF chef – Netanyahu postpones vacation to northern Israel for security meeting with IDF chief

– De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sarah zouden zondag naar Moshav Ramot in de Golan Hoogvlakte reizen als onderdeel van hun vakantie. Netanyahu stelde de reis echter uit om een ontmoeting te hebben met IDF stafchef Herzi Halevi.
– Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sarah were supposed to travel to Moshav Ramot in the Golan Heights on Sunday as part of their vacation. However, Netanyahu delayed the trip to meet with IDF Chief of Staff Herzi Halevi.

Lees verder

2023-08-10: IDF doet angstaanjagende voorspelling over Hezbollah-dreiging voor Israël – IDF makes frightening prediction about Hezbollah threat to Israel

– “Ernstig” IDF-scenario van een oorlog in het noorden bevat ook nauwkeurige aanvallen op de Israëlische elektriciteitsproductie, economische problemen en gevaar van zowel andere Palestijnse terroristen als Israëlische Arabieren.
– “Severe” IDF scenario of a war in the north also envisions accurate strikes on Israeli electricity production, economic distress and danger from both other Palestinian terrorists and Israeli Arabs.

Lees verder

2023-08-04: Israëlisch militair kamp traint soldaten voor stedelijke oorlogvoering – Israeli Military Camp Trains Soldiers for Urban Warfare

– Tse’elim-basiskamp nabij de Gazastrook bouwde de Israeli Defense Forces (IDF) een stedelijke omgeving van vele blokken breed en lang. Het bootst de echte locaties na waar ze in het huidige tijdperk tegen hun belangrijkste vijanden vechten: terroristen en guerrillastrijders.
– Tse’elim base camp near the Gaza Strip the Israeli Defense Forces (IDF) built an urban setting many blocks wide and long. It mimics the real locales where they’re fighting their main foes in the current era: terrorists and guerilla fighters.

Lees verder

2023-08-02: IDF-soldaten met een handicap verdienen speciale baretten – IDF soldiers with disabilities earn special berets

– Elf jonge mannen en vrouwen met verschillende handicaps namen onlangs deel aan een onvergetelijke “Barettenmars” van de Israel Defense Forces, waarmee ze hun introductie als volwaardige soldaten markeerden. Bijna 1.000 Special In Uniform-soldaten uit gemeenschappen in heel Israël dienen in 45 bases in alle takken van de IDF.
– Eleven young men and women with various disabilities recently joined an unforgettable Israel Defense Forces “Beret March,” marking their induction as full-fledged soldiers. Close to 1,000 Special In Uniform soldiers from communities across Israel are serving in 45 bases in all branches of the IDF.

Lees verder

2023-08-01: IDF bereidt zich voor op mogelijke confrontaties met Hezbollah – IDF preparing for possible clashes with Hezbollah

– Minister van Defensie Yoav Gallant heeft vooraf verschillende acties goedgekeurd en het alarmniveau aan de noordgrens verhoogd; 163 openbare schuilplaatsen in noordelijke stad zijn verbeterd. De stappen van Gallant komen in de nasleep van verschillende grensoverschrijdende provocaties door Hezbollah in de afgelopen weken.
– Defense Minister Yoav Gallant has pre-approved several courses of action and raised the alert level at the northern border; 163 public shelters in northern city upgraded. Gallant’s moves come in the wake of several cross-border provocations initiated by Hezbollah over the last several weeks.

Lees verder

2023-07-28: Terug naar Jenin? IDF gelooft dat een aanvullende invasie nodig is om terroristische hotspot te neutraliseren – Back to Jenin? IDF believes additional incursion needed to neutralize terrorist hotspot

– Meer dan 20 dagen zijn verstreken sinds de operatie van de Israel Defense Forces in het vluchtelingenkamp Jenin, maar het lijkt erop dat een terugkeer noodzakelijk kan zijn. Bronnen binnen het veiligheidsapparaat onthullen dat Palestijnse terroristen proberen opnieuw alles weer op te bouwen vanuit de puinhopen.
– Over 20 days have passed since the Israel Defense Forces’ operation in the Jenin refugee camp, but it appears a return may be necessary. Sources in the security establishment reveal that Palestinian terrorists are attempting to rebuild from the ruins.

Lees verder

2023-07-18: ‘Miskleun’: IDF had uren nodig om Hezbollah-diefstal van bewakingscamera te ontdekken – ‘Mishap’: IDF took hours to discover Hezbollah theft of surveillance camera

– Leger geeft zijn nalatigheid toe, die komt te midden van verschillende provocerende acties aan de grens door de Libanese terreurorganisatie. Het hoofd van de Metullah Raad waarschuwt dat Israël’s afschrikking aan het vervagen is en dat de inwoners van het noorden worden verwaarloosd.
– Army admits its oversight, which comes amid several provocative acts on the border by the Lebanese terror organization. Metullah Council head warns Israel’s deterrence is fading, northern residents neglected.

Lees verder

2023-07-05: Israëlische soldaat gedood bij terugtrekking IDF uit Jenin, beëindiging van operatie Huis en Tuin – Israeli soldier killed as IDF begins withdrawal from Jenin, completing Operation Home and Garden

– Tijdens de operatie lokaliseerden en namen de Israëlische veiligheidstroepen duizenden wapens in beslag in het vluchtelingenkamp en in Jenin en ondervroegen ze meer dan 300 verdachten, van wie er 30 werden gearresteerd. Honderden geïmproviseerde explosieven werden gevonden en vernietigd, evenals enkele kilo’s chemicaliën voor het maken van IED’s.
– During the operation, Israeli security forces located and confiscated thousands of weapons in the refugee camp and in Jenin and interrogated over 300 suspects, 30 of whom were arrested. Hundreds of improvised explosive devices were found and destroyed, as well as several kilograms of chemicals for manufacturing IEDs.

Lees verder

2023-06-22: Zeer ongewoon: IDF gebruikt luchtaanval om terreurcel in Jenin uit te schakelen, verijdelt aanval – Highly Unusual: IDF uses airstrike to eliminate Jenin terror cell, thwarts attack

– Israëlische veiligheidstroepen volgden de terroristen cell en informeerden de soldaten ter plaatse over het te verwachte geweervuur, waarna een IDF-drone de terroristen op tijd uitschakelde.
– Israeli security forces followed the Terror squad and informed the soldiers on the spot about the expected gunfire, after which an IDF drone eliminated the terrorists in time.

Lees verder

2023-06-13: Nieuwe inlichtingeneenheid IDF, Branch 54, bereidt zich voor op mogelijke oorlog tegen Iran – New IDF intelligence unit, Branch 54, prepares for possible war against Iran

– Een nieuwe inlichtingeneenheid van de IDF, Branch 54, die momenteel uit slechts 30 soldaten bestaat, bereidt zich voor op een mogelijke oorlog met Iran, in het bijzonder met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).
– A new IDF intelligence unit, Branch 54, which currently consists of only 30 soldiers, is preparing for potential war with Iran, specifically with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Lees verder

2023-06-08: Israëlische soldaten voelen zich ’trots’ tijdens training in Marokko – Israeli soldiers feel ‘proud’ training in Morocco

– Israëlische soldaten trainen voor de allereerste keer in een Arabisch moslimland, met 12 leden van de Israel Defense Forces nu in Marokko voor de “African Lion” internationale militaire oefening onder leiding van het Amerikaanse commando voor Afrika (AFRICOM).
– Israeli soldiers are training in an Arab Muslim country for the first time ever, with 12 members of the Israel Defense Forces now in Morocco for the “African Lion” international military exercise under the direction of the U.S. command for Africa (AFRICOM).

Lees verder

2023-06-05: Islamitische terreur of grensconflict? Egyptische moordenaar van IDF-soldaten was in bezit van Koran – Islamic terror or border clash? Egyptian killer of IDF soldiers was carrying a Quran

– In een verklaring bagatelliseerde de Egyptische regering de moorden, minimaliseerde de verantwoordelijkheid van de schutter en vermeed terreur te noemen als motivatie voor de dodelijke aanval.
In a statement, the Egyptian government downplayed the killings, minimized the shooter’s responsibility, and avoided naming terror as a motivation for the deadly attack.

Lees verder

2023-05-25: Achter de schermen: Hoe heeft de IDF de terreur infrastructuur van de Islamitische Jihad vernietigd? – Behind the scenes: How did the IDF destroy Islamic Jihad terror infrastructure?

– In een interview beschreven commandanten van de inlichtingendienst van de IDF de topdoelen die de luchtmacht in de loop van vijf dagen eerder deze maand heeft vernietigd. Waaronder een tunnel diep onder de grond waarin de grootste raketproductie faciliteit van de PIJ zich bevond.
– In an interview, commanders in the IDF’s intelligence branch described the high-quality targets that the air force destroyed over the course of five days earlier this month. included a tunnel deep underground that contained the PIJ’s largest rocket-producing facility.

Lees verder

2023-05-12: Israël waarschuwt voor ‘significante’ reactie als raketbeschietingen doorgaan; besprekingen over bestand opgeschort – Israel warns of ‘significant’ response as rocket fire continues; truce talks suspended

– Operatie Shield en Arrow is vrijdag voortgezet toen Israëlische gevechtsvliegtuigen terreurdoelen in Gaza troffen en terroristen meer raketten afvuurden vanuit de Gaza strook. Voor het eerst in de huidige gevechtsronde wordt een raket gelanceerd in de richting van Jeruzalem.
– Operation Shield and Arrow continued Friday as Israeli warplanes struck terror targets in Gaza and terrorists fired more rockets from the strip. A missile is launched toward Jerusalem for the first time in the current round of fighting.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...