2022-01-19: Rechter vaardigt bevel tot sloop uit tegen “andere moskee met gouden koepel” in Jeruzalem – Court issues demolition order on Jerusalem’s “other gold-domed mosque”

– Dit is een enorme constructie, op zeer grote schaal, gebouwd zonder vergunning, zonder planning, als een voldongen feit is geplaatst, terwijl de rechtsstaat gewelddadig en schaamteloos wordt genegeerd.
– This is a huge construction, on a very large scale, built without a permit, without planning, while placing a finished fact on the ground, while violently and blatantly disregarding the rule of law.

Lees verder