2021-12-24: Arabische veiligheidsagent die Joodse wetgever aanviel ont

– De rechtse MK voelde zich gerechtvaardigd omdat hij zijn wapen trok toen Arabische parkeerwachters hem dinsdagavond uitscholden en bedreigden.
– The right-wing MK feels vindicated for drawing his weapon when Arab parking lot security guards cursed and threatened him Tuesday night.

Lees verder