2021-11-26: De Bijbelse wortels van Thanksgiving waar niemand over verteld heeft – The Biblical Roots of Thanksgiving No One Ever Told you About

– De Pelgrims, die leden onder de religieuze vervolging in Engeland, namen het Bijbelse verhaal van de Exodus uit Egypte en pasten het aan naar hun eigen beeld.
– Suffering from religious persecution in England, the Pilgrims took the Biblical story of the Exodus from Egypt and refashioned it in their own image.

Lees verder