2021-10-06: EU onthult plan van aanpak tegen antisemitisme ****** EU unveils plan of action against anti-Semitism

– De Europese Unie heeft haar plan van aanpak tegen het groeiende antisemitisme gepresenteerd.
– The European Union has presented its plan of action against growing anti-Semitism.

Lees verder