2022-04-08: De vrouwen die Israël met handen en hart hebben opgebouwd – The women who built Israel with hands and hearts.

– Vrouwen in de eerste helft van de 20e eeuw stuwden het jonge Israël vooruit. Een van de eerste voorbeelden was de Vrouwenboerderij die in 1911 werd opgericht aan de oevers van het Kinneretmeer in Noord-Israël, waar de zionistische activiste en feministe Dr. Hannah Maisel vrouwen onderrichtte in landbouwwerkzaamheden en het voeren van een huishouding.
– Women in the first half of the 20th century propelled the young Israel forward. One of the first examples was the Women’s Farm established in 1911 on the shores of Lake Kinneret in northern Israel, where Zionist activist and feminist Dr. Hannah Maisel educated women in matters of agricultural work and housekeeping.

Lees verder