Tag: IPS

2023-11-13: Israëlische gevangeniswezen belooft ‘geen weg terug’ met Hamas terroristen – Israel Prison Service vows ‘no going back’ with Hamas terrorists

– Terwijl honderden terroristen worden verwerkt, zegt het hoofd van het gevangeniswezen dat er een ‘nieuw en meer streng beleid’ is ten opzichte van veiligheidsgevangenen die sinds het begin van de oorlog in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden.
– As hundreds of terrorists processed, prison service chief says ‘new and more restrictive policy’ taken toward security prisoners held in Israeli prisons since onset of war

Lees verder

2023-10-02: Israëlische gevangenisbewakers hadden ‘intieme relaties’ met gevangengenomen terroristen – Israeli prison guards had ‘intimate relations’ with jailed terrorist

– Minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir beëindigde de diensttijd van vrouwen in Israëlische veiligheidsgevangenissen nadat berichten over ‘intieme relaties’ met terroristen naar buiten kwamen. Advocaat: “Dit is een ‘relatie’ die haar door bedreigingen is opgedrongen , omdat de gevangene haar geen keus liet en haar feitelijk dwong contact met hem te hebben”.
– National Security Minister Ben-Gvir ended female service at Israeli security prisons after reports of ‘intimate relations’ with terrorists broke. Lawyer: “This is a ‘relationship’ that was forced upon her by threats, as the prisoner left her no choice and actually forced her to be in contact with him,”

Lees verder

2023-08-25: Potentiële ’tikkende tijdbommen’ lopen vrij rond door overcapaciteit in de gevangenis – Potential ’ticking timebombs’ stay free because of prison overcapacity

– De IDF heeft de zogenaamde toepassing van ‘administratieve detentie’ teruggeschroefd nadat de Israëlische Gevangenis Service zei dat het niet langer het aantal gedetineerden aankon. “We hebben een situatie bereikt waarin we, als we naar de arrestatielijst kijken, uiteindelijk namen moeten schrappen omdat er geen plaats is in de gevangenis
– The IDF has scaled back the so called practice of ‘administrative detention’ after the Israel Prison Service said it could no longer handle the volume of detainees. “We have reached a situation in which when we look at the arrest list, we ultimately have to strike out names because there is no room in prison.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...