2023-04-18: Netanyahu bestempelt Iran als de nieuwe nazi’s terwijl Israël Holocaustherdenkingsdag viert – Netanyahu calls Iran the new Nazis as Israel marks Holocaust Remembrance Day

– Een minder bekende anekdote van de nazi-machine: de lichamen van 86 Joden, die waren vermoord in het kamp Natzweiler-Struthof in Frankrijk, die toen werden verstuurd om te worden tentoongesteld in een nieuw “museum van schedels en skeletten van een uitgestorven ras”.
– A lesser-known anecdote of the Nazi machine, when the bodies of 86 Jews who were murdered at the Natzweiler-Struthof camp in France were sent to become exhibits in a planned “museum of skulls and skeletons of an extinct race.”

Lees verder