2021-12-26: VIDEO Iran bereidt zich openlijk voor op aanval op Israël – Iran openly prepares to attack Israel

– Deze oefeningen hadden een zeer duidelijke boodschap: een ernstige, echte … waarschuwing aan bedreigingen van de autoriteiten van het zionistische regime om op te passen voor hun misstappen.
– These exercises had a very clear message: a serious, real … warning to threats by the Zionist regime’s authorities to beware of their mistakes.

Lees verder