2021-11-19: Gantz’s Israëlische huishulp biedt aan te spioneren voor Iran – Gantz’s Israeli Housekeeper Offers to Spy for Iran

– Goren, die samen met zijn echtgenote in het huis van Gantz werkte, nam op eigen initiatief via een sociaal netwerk contact met een aan Iran gelieerde entiteit.
– Goren, who worked in Gantz’s house with his wife, contacted an Iran-affiliated entity on his own initiative through a social network.

Lees verder