2022-07-05: IDF heeft Iraanse poging om Israël’s watervoorziening te vergiftigen gestopt – IDF stopped Iranian attempt to poison Israel’s water supply

– Israëlische functionaris bevestigt voor het eerst dat Iran heeft geprobeerd Israëlische burgers te vergiftigen door het chloorgehalte in de watervoorziening te verhogen.
– Israeli official confirms for the first time that Iran attempted to poison Israel civilians by raising chlorine levels in water supply.

Lees verder