2022-07-06: Iraanse oorlogsschepen patrouilleren in Rode Zee en vormen ‘directe bedreiging’ – Iranian Warships Patrolling in Red Sea Pose ‘Direct Threat’

– Iran stationeert zich methodisch in de Rode Zee, met oorlogsschepen die patrouilleren in de zuidelijke regio,” “Het is een directe bedreiging voor de internationale handel, de energievoorziening en de wereldeconomie.”
-Iran is methodically basing itself in the Red Sea, with warships patrolling the southern region,” “It is a direct threat to international trade, energy supply, and the global economy.”

Lees verder