Tag: IRGC

2023-08-29: Iran pronkt met nieuwe onderzeeërs, eist vertrek VS uit Syrië – Iran boasts new submarines, demands US leave Syria

– De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aansporen om door te gaan met het aanvallen van Amerikanen in Syrië. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS de “bron” is van instabiliteit in Syrië.
– Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria. The Iranian Foreign Ministry says the US is the “source” of instability in Syria.

Lees verder

2023-07-04: Biden-regering onderhandelt nog steeds over geheime ‘deal’ met Iran: Zoveel kernwapens als ze willen? – Biden Administration Still Negotiating a Secret ‘Deal’ with Iran: As Many Nuclear Weapons as They Like?

– Niets lijkt de regering Biden ervan te weerhouden om de heersende mullahs van Iran te willen belonen met een nucleaire deal die voor het islamistische regime van Iran de weg zal vrijmaken om legaal zoveel kernwapens te verkrijgen.
– Nothing seems to stop the Biden administration from wanting to reward the ruling mullahs of Iran with a nuclear deal.

Lees verder

2023-06-26: Cyprus verijdelt door Iran gesteunde terreur gericht tegen Joden, Israëli’s – Cyprus thwarts Iranian-backed terror targeting Jews, Israelis

– Cypriotische inlichtingendiensten en veiligheidstroepen hebben met succes een Iraans terreurcomplot verijdeld om Joodse en Israëlische doelen in het land te treffen.
– Cypriot intelligence agencies and security forces successfully thwarted an Iranian terror plot to harm Jewish and Israeli targets in the country, according to reports on Sunday.

Lees verder

2023-06-13: Nieuwe inlichtingeneenheid IDF, Branch 54, bereidt zich voor op mogelijke oorlog tegen Iran – New IDF intelligence unit, Branch 54, prepares for possible war against Iran

– Een nieuwe inlichtingeneenheid van de IDF, Branch 54, die momenteel uit slechts 30 soldaten bestaat, bereidt zich voor op een mogelijke oorlog met Iran, in het bijzonder met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).
– A new IDF intelligence unit, Branch 54, which currently consists of only 30 soldiers, is preparing for potential war with Iran, specifically with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Lees verder

2022-10-31: Iran stuurt aanvalsdrones naar de Voordeur van Israël – Iran Sends Attack Drones to Israel’s Doorstep

– Iraanse milities langs de grens tussen Syrië en Irak zijn in opperste staat van paraatheid gebracht. De Islamitische Revolutionaire Garde van Teheran (IRGC) stuurde een grote voorraad Iraanse aanvaldrones naar haar bondgenoten in Syrië.
– Iranian militias along the Syria-Iraq border went on high alert. Tehran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sent a massive supply of Iranian attack drones to its proxies in Syria

Lees verder

2022-08-01: ‘Helse ruïne’: NY krijgt atoombom als Israël aanvalt, beweert Iran – ‘Hellish Ruin’: NY Will Get Nuked if Israel Attacks, Claims Iran

– De Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) van Iran heeft gezworen nucleaire wapens te ontwikkelen en New York in een “helse ruïne” te veranderen als het wordt aangevallen door Israël of VS.
– Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps vowed to develop nuclear weapons and turn New York into a “hellish ruin” if it is attacked by Israel or the U.S.

Lees verder

2022-05-31: Israël waarschuwt Israëliërs om ‘concreet en onmiddellijk’ Turkije te verlaten wegens Iraanse dreiging – Israelis warned to leave Turkey amid ‘concrete and immediate’ Iranian threat.

– Washington was verantwoordelijk voor de aanslag op Hassan Sayyad Khodae. Israël beschuldigt de VS van het lekken en brengt Israëlische levens in gevaar en vergrootTeheran’s motivatie voor wraak.
– Washington was responsible for the hit on Hassan Sayyad Khodae. Israel blames the U.S. for the leak, it endangers Israeli lives and increases Tehran’s motivation for revenge.

Lees verder

2022-03-18: Biden overweegt Islamitische Revolutionaire Garde van terreurlijst te halen – Biden considering removing Islamic Revolutionary Guard Corps from terror list

– De Israëlische regering heeft vrijdag een vernietigende reactie gegeven op berichten dat de regering-Biden voorbereidingen treft om de Iraanse Revolutionaire Garde van de Amerikaanse terreurlijst te schrappen.
– The Israeli government released a scathing response Friday to reports that the Biden administration is preparing to remove Iran’s Revolutionary Guards from the US terror blacklist.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...