2022-09-14: Koning Charles III: een vriend van het Britse Jodendom, met speciale en historische banden met Israël – King Charles III: A friend to UK Jewry, with special and historic ties to Israel

– Koningshuis heeft lange tijd goede relatie met Britse Joden gehad; uitgesproken over antisemitisme; verstevigde de trouw aan Israël in recente jaren met een officieel bezoek; ook empathisch met Palestijnen.
– Royal has long had good relationship with British Jews; outspoken on antisemitism; shored up Israel bona fides in recent years with official visit; also empathetic to Palestinians

Lees verder