Tag: islam

2024-07-12: “De islam is een gewelddadige religie die geen compassie kent”, zegt Geert Wilders in interviews met Israëlische media

Geert Wilders, de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, wordt al jaren beschouwd als de bad boy van de lokale politiek. Hij is een groot voorstander van Israël en de partij die hij leidt, werkt hard aan het aanscherpen van de immigratiewetten in Nederland. In een speciaal interview met onze verslaggever van N12, Israëlische Media, verduidelijkte hij wat hij denkt over de protesten die na 7 oktober het continent overspoelden, benadrukte hij dat hij Israël zal blijven steunen en antwoordde hij hoe naar zijn mening de oorlog zou moeten eindigen.

Lees verder

2023-01-05: Ex-terrorist die christen is geworden, voorspelt dat duizenden in Gaza tot geloof in Jezus zullen komen

Een voormalige terrorist die zich in de jaren negentig tot geloof in Jezus wendde, voorspelt dat duizenden Gazanen christenen zullen worden naarmate de oorlog tussen Hamas en Israël voortduurt. “Hamas is een ideologie die onder veel mensen verspreid is, niet alleen in de Gazastrook maar over de hele wereld. God heeft echter een plan. En ik geloof dat het plan van de Arabieren en de Joden daar ook deel van uitmaakt – en dat is waar mijn hoop ligt.”

Lees verder

2023-12-21: IDF nadert Hamas-leider in Khan Yunis.

Sinwar, die samen met de leider van de “militaire vleugel” van Hamas, Mohammed Deif, een van de meesterbreinen is van het bloedbad op 7 oktober, zou zich schuilhouden in het gebied van Khan Yunis in de zuidelijke Gazastrook. Er wordt aangenomen dat hij uit het noorden is gevlucht door zich te verstoppen in een hulpkonvooi.

Lees verder

2023-11-22: ‘Laat de wereld met eigen ogen oordelen’: aanklagers hebben de misdaden van Hamas aangetoond – ‘Let the world judge with its own eyes’: prosecutors shown Hamas crimes

– Aanklagers uit verschillende landen bezochten Israël om onderzoeken en vervolgingen tegen Hamas en zijn functionarissen te bevorderen, om zo de druk op de terroristische organisatie op juridisch vlak te vergroten, aldus een verklaring die zondagochtend werd vrijgegeven.
– Prosecutors from several nations visited Israel to promote investigations and prosecutions against Hamas and its officials, in order to increase the pressure on the terrorist organization on the legal front, according to a statement released Sunday morning.

Lees verder

2023-11-16: IDF vindt wapens, inlichtingen, militaire technologie in Shifa Ziekenhuis – IDF finds weapons, intelligence, military tech at Shifa Hospital

– Eenheden van de Israel Defense Forces die opereerden in het gebied van het Shifa Ziekenhuis in Gaza Stad vonden wapens, militaire technologie en informatie over inlichtingendiensten op het terrein, verklaarde het Israëlische leger woensdag.
– Israel Defense Forces units operating in the Shifa Hospital area in Gaza City found weapons, military technology and intelligence information at the compound, the Israeli military stated on Wednesday.

Lees verder

2023-11-10: ‘Het ruikt hier naar de dood’: een overzicht van de wreedheden begaan door Hamas in Kfar Aza – ‘It smells of death here’: Surveying the atrocities committed by Hamas in Kfar Aza

– Soldaten worden geconfronteerd met onvoorstelbare verschrikkingen als ze de lichamen van slachtoffers verwijderen, waaronder ongeveer veertig baby’s en kleine kinderen, sommigen met afgehakt hoofd. Tot nu toe zijn ongeveer veertig baby’s en jonge kinderen op brancards gelegd, tot nu toe.
– Soldiers encounter unimaginable horrors as they remove the bodies of victims, including about 40 babies and small children — some with their heads chopped off. About 40 babies and young children have been taken out on gurneys, so far.

Lees verder

2023-11-09: ‘Joden leven weer in angst’: EU betreurt stijging antisemitisme in heel Europa – ‘Jews Are Once Again Living in Fear’: EU Decries Europe-Wide Spike in Antisemitism

– Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie heeft een duidelijke veroordeling uitgesproken over het toenemende antisemitisme op het continent en verklaard dat Jodenhaat “indruist tegen alles waar Europa voor staat”. “Europese Joden leven vandaag opnieuw in angst,” verklaarde de verklaring.
– The executive body of the European Union has issued a forthright condemnation of rising antisemitism across the continent, declaring that hatred of Jews “goes against everything which Europe stands for.” “European Jews today are once again living in fear,” the statement declared.

Lees verder

2023-11-02: VIDEO. Een Israëlische eerstehulp verlener herinnert zich hoe hij het lichaam van een in een oven verbrande baby verzorgde – VIDEO. An Israeli first responder recalls tending to the body of a baby burnt in an oven

– Het was op de vierde dag van de oorlog tussen Israël en Hamas, herinnerde Asher Moskowitz zich, dat hij de baby zag tussen de lichamen in Kamp Shura. Asher Moskowitz vertelt zijn afschuwelijk verhaal op een video.
– It was on the fourth day of the war between Israel and Hamas, Asher Moskowitz recalled, that he saw the baby among the corpses at Camp Shura. Asher Moskowitz tells his horrific story on a video.

Lees verder

2023-11-02: Hamas-terrorist: We hoorden kinderen binnen en schoten tot we geen geluid meer hoorden – Hamas terrorist: We heard children inside and shot until we didn’t hear a sound

– “Daarna gingen we een huis binnen dat vlak bij ons stond, we gingen door het raam naar binnen. We controleerden het huis en hoorden de geluiden van jonge kinderen in de beveiligde ruimte. We schoten op de schuilkamer … totdat we geen geluid meer hoorden,”
– “Afterwards, we entered a house that was near us, we entered through the window. We checked the house and heard the sounds of young children in the safe room. We shot at the safe room … until we didn’t hear noise anymore,” Abu Rusha admitted.

Lees verder

2023-10-26: Hoe Iran, de ‘kop van de slang’, Hamas rechtstreeks hielp bij de aanval op Israël – How Iran, the ‘Head of the Snake,’ Directly Helped Hamas’s Assault on Israel

– Wat is er voor nodig om de VS en hun bondgenoten te laten inzien dat de toegeeflijkheid jegens het Iraanse regime door de mullahs en hun gevolmachtigden wordt opgevat als zwakte? Als deze toegeeflijkheid voortduurt, vergis je dan niet: vandaag is Israël het slachtoffer; morgen zijn het de VS en Europa.
– What will it take for the US and its allies to grasp that the appeasement of the Iranian regime is read by the mullahs and their proxies as weakness? If such appeasement continues, make no mistake: today, the carnage is Israel; tomorrow, it will be the US and Europe.

Lees verder

2023-10-25: Deze bedoeïenenbuschauffeur heeft 30 mensen gered van het bloedbad bij de Israëlische Nova-party – This Bedouin bus driver is credited with saving 30 people from Israel’s Nova party massacre

– Elke dag om 16.00 uur krijgt Youssef Ziadna een telefoontje van een psycholoog. Elke avond zit hij op zijn balkon koffie te drinken, te roken en in gedachten de ergste dingen te herbeleven die hij ooit heeft gezien.
– Every day at 4 p.m., Youssef Ziadna receives a phone call from a psychologist. Every evening, he sits on his balcony drinking coffee, smoking, and replaying in his mind the worst things he has ever seen.

Lees verder

2023-10-24: Hamas vermoordde haar moeder en nichtje. Haar kinderen zijn gijzelaars in Gaza – Hamas killed her mother and niece. Her children are hostages in Gaza.

– “Mijn moeder en nichtje zijn dood. Ik kan niets meer voor hen doen. Ik heb niet eens een minuut om aan rouw te denken” ‘Maar ik kan de levenden redden. Ik kan vechten om mijn kinderen te redden.”
– – “My mother and niece are dead. I can do nothing more for them. I don’t even have a minute to think about mourning” “But I can save the living. I can fight to save my children.”

Lees verder

2023-10-23: Hamas wilde chemische wapens gebruiken bij aanval op Israëlische burgers – Hamas reportedly intended to use chemical weapons in attack on Israeli civilians

– Het Israëlische leger ontdekte een USB-stick op het lichaam van een Hamas-terrorist die deelnam aan de massamoord op Israëlische mannen, vrouwen en kinderen op 7 oktober. De USB-stick bevatte instructies voor het maken van een ” verspreidingsmiddel met cyanide “.
– The Israeli military uncovered a USB key on the body of a Hamas terrorist who took part in the Oct. 7 massacre of Israeli men, women and children. The USB contained instructions for manufacturing a “cyanide dispersion device.”

Lees verder

20-10-2023: Overlevende van bloedbad op Israëlisch muziekfestival herinnert zich dat hij lichamen zag verbranden en zich urenlang verstopte – Survivor of Israeli music festival massacre recalls seeing bodies burning and hiding for hours

– Lichaamsdelen vlogen in het rond en het enige wat ik hoorde was mensen die stikten’. “Er was een totale chaos rondom me. Honderden mensen renden op me af. Toen ik in de lucht keek, zag ik honderden raketten boven me. Toen begon ik in paniek te raken,”
– Body parts were flying around and all I heard around was people suffocating.’ “Chaos was in front of me. Hundreds of people were running towards me. When I looked up in the sky, I saw hundreds of rockets above me. That’s when I started panicking,”

Lees verder

2023-10-19: Wonderbare redding uit handen van Hamas terroristen – Miraculous rescue from Hamas Terrorists 

– WONDERBARE REDDING UIT HANDEN VAN HAMAS-TERRORISTEN: ‘God kwam naar beneden en redde mijn ouders’. Israëlische politieagent vertelt het verbluffende verhaal  in ALL ISRAEL NEWS over ouders die bijna 20 uur een gijzeling door Hamas overleefde.
– MIRACULOUS RESCUE FROM HAMAS TERRORISTS: ‘God came down and saved my parents’. Israeli policeman tells ALL ISRAEL NEWS stunning story of parents surviving almost 20 hours as Hamas hostages

Lees verder

2023-10-18: Menselijke schilden, elektrische schokken, executies: Israëlische president onthult Hamas-handboek voor martelen, vermoorden van gevangenen – Human Shields, Electric Shocks, Executions: Israeli president reveals Hamas handbook for torturing, murdering captives

– Tijdens interview met CNN onthult president Herzog handboek voor Hamas-terroristen waarin staat hoe ze Israëliërs kunnen ontvoeren, martelen met elektrische schokken en vermoorden.
– During interview with CNN, President Herzog reveals handbook issued to Hamas terrorists instructing them how to abduct Israelis, torture them with electric shocks, and murder them.

Lees verder

2023-10-18: Horrorverhalen: Journalist blijft bij berichtgeving over Hamas die baby’s afslacht, onthult nog een hartverscheurende bewering – ‘Horror Stories’: Journalist Stands By Coverage of Hamas Massacring Babies, Reveals Another Heartbreaking Claim

– De tv-verslaggeefster die het nu virale verhaal bracht over Israëlische baby’s die vermoord werden – sommigen zouden onthoofd zijn – door de handen van Hamas-terroristen, blijft bij haar verslag en onthult andere daden van onvoorstelbaar bloedvergieten.
– The TV reporter who broke the now-viral story about Israeli babies murdered — some purportedly beheaded — at the hands of Hamas terrorists is standing by her coverage and revealing other acts of unimaginable carnage.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...