2022-06-28: Palestijnen: Een stem om Israël te vernietigen – Palestinians: A Vote to Destroy Israel

– De Palestijnen hebben opnieuw laten zien dat ze de droom om Israël te vernietigen en te vervangen door een islamistische staat, gefinancierd door Ira niet hebben opgegeven.
– The Palestinians have once again shown that they have not given up the dream of destroying Israel and replacing it with an Islamist state funded by Iran.

Lees verder