Tag: Israel-Egypt border

2023-06-05: Islamitische terreur of grensconflict? Egyptische moordenaar van IDF-soldaten was in bezit van Koran – Islamic terror or border clash? Egyptian killer of IDF soldiers was carrying a Quran

– In een verklaring bagatelliseerde de Egyptische regering de moorden, minimaliseerde de verantwoordelijkheid van de schutter en vermeed terreur te noemen als motivatie voor de dodelijke aanval.
In a statement, the Egyptian government downplayed the killings, minimized the shooter’s responsibility, and avoided naming terror as a motivation for the deadly attack.

Lees verder

2023-06-05: VIDEO: Drie IDF-soldaten gedood bij schietpartij door Egyptische politieagent aan zuidgrens – VIDEO: Three IDF soldiers killed in shooting by Egyptian policeman on southern border

– Een veiligheidsincident aan de grens tussen Israël en Egypte leidde vanmorgen tot de dood van twee Israëlische soldaten, terwijl een derde soldaat stierf in een vuurgevecht met de aanvaller. De gebeurtenis leidde tot een gezamenlijk onderzoek van de twee landen om de omstandigheden van het incident vast te stellen.
– A security incident on the Israel-Egypt border this morning led to the killing of two Israeli soldiers, while a third soldier died in a firefight with the assailant. The event triggered a joint investigation by the two countries to determine the circumstances surrounding the incident.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...