2022-12-06: Israëli’s betalen voor vertraging van vervanging kolencentrales – Israelis pay for delay in replacing coal-fired power stations

– De stijging van de elektriciteitsprijzen met 8,2% in januari had vermeden kunnen worden als de omschakeling van de elektriciteitsproductie van kolen naar gas sneller was verlopen.
– January’s 8.2% hike in electricity prices could have been avoided if the switch to electricity production from coal to gas had moved ahead faster.

Lees verder