2023-07-20: Artsen houden ‘waarschuwingsstaking’ over justitiële hervorming – Doctors hold ‘warning strike’ over judicial overhaul

– Gekleed in operatiekleding en met borden waarop stond: “Wij zijn de muur die de democratie beschermt”, verzamelden artsen zich buiten het Ichilov ziekenhuis in Tel Aviv. Medische leiders waarschuwden dat ze strengere maatregelen zullen nemen als Netanyahu’s regering verder gaat met een wetsvoorstel om de toezichtsbevoegdheden van de rechterlijke macht te beperken.
– Wearing scrubs and holding signs saying, “We are the wall shielding democracy,” doctors gathered outside Ichilov Hospital in Tel Aviv. Medical leaders warned they will take more severe measures if Netanyahu’s government moves forward with a bill to limit the judiciary’s oversight powers.

Lees verder