2023-08-03: VIDEO: De echte betekenis van nederzettingen – VIDEO: The real meaning of settlements

– De aanwezigheid van joodse gemeenschappen in Judea en Samaria helpt de vrede te bevorderen. Hoe? Omdat Israëli’s die in het gebied wonen miljoenen sjekels uitgeven aan goederen en diensten in Palestijnse gemeenschappen. Sinds januari heeft de regering van premier Netanyahu 12.855 nieuwe woningen in Judea en Samaria goedgekeurd.
– The presence of Jewish communities in Judea and Samaria helps to promote peace. How? Because Israelis living in the territory spend millions of shekels on goods and services in Palestinian communities. Since January, Prime Minister Netanyahu’s government has approved 12,855 new housing units in Judea and Samaria

Lees verder