02-02-2022: Amnesty antisemitisch volgens EU-handboek – Amnesty anti-Semitic according to EU Handbook

-Dat is totale onzin, zoals iedereen weet die Israël ooit bezocht heeft: Arabieren en Joden worden helemaal niet van elkaar gescheiden in het dagelijks leven. Arabische inwoners hebben dezelfde rechten als Joden.

– This is total nonsense, as anyone who has ever visited Israel knows: Arabs and Jews are not separated at all in daily life. Arab residents have the same rights as Jews.

Lees verder