2023-04-21: Voormalig NSA-chef waarschuwt dat Israël zich moet voorbereiden op oorlog met Iran zonder hulp van de VS – Former NSA Chief Warns Israel Needs to Prepare for War with Iran without US Help

– “We moeten ons voorbereiden op oorlog,” vertelde Yaakov Amidror, die tussen 2011-2013 diende als hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, aan Radio 103 FM, zoals geciteerd door de Times of Israel. “Het is mogelijk dat we een punt bereiken waarop we Iran moeten aanvallen, zelfs zonder Amerikaanse hulp.”
-“We need to prepare for war,” Yaakov Amidror, who served as National Security Council chief between 2011–2013, told Radio 103 FM, as quoted by the Times of Israel. “It’s possible that we will reach a point where we have to attack Iran even without American assistance.

Lees verder