Tag: Israel

2023-09-29: Hoeveel Israëlische baby’s zijn er sinds 1948 geaborteerd? Schattingen lopen uiteen van 800.000 tot 2 miljoen – How many Israeli babies have been aborted since 1948? Estimates range from 800,000 to 2 million

– “Hoewel 40% van de ondervraagde Israëliërs gelooft dat abortus verkeerd is, vinden er jaarlijks maar liefst 40.000 abortussen plaats op een bevolking van slechts 9 miljoen mensen”, aldus een artikel dat enkele jaren geleden op de website van het ministerie werd geplaatst. “Dat zijn bijna twee miljoen baby’s die sinds de vorming van het land in 1948 in de baarmoeder van hun moeder zijn vermoord.”
– “Although 40% of the Israelis questioned believe abortion to be wrong, there are up to a staggering 40,000 abortions every year in a population of only 9 million people,” noted an article posted on the ministry’s website several years ago. “That’s close to two million babies who have been killed in their mother’s wombs since the nation’s formation in 1948.”

Lees verder

2023-09-27: Israël mag niet gokken als het gaat om nucleaire dreigingen – Israel must not roll the dice when it comes to nuclear threats

– Als Israëls afwijzing van het toestaan ​​van verrijking in Saoedi-Arabië de ontsporing van normalisatie-overeenkomsten betekent, dan zij het zo. Israël zou moeten streven naar een overeenkomst die enerzijds de problematische Saoedische vraag naar een onafhankelijke brandstofcyclus overwint, en anderzijds de schade als gevolg van de nucleaire afspraken met Iran minimaliseert.
– If Israel’s rejection of allowing enrichment in Saudi Arabia means the derailment of normalization deals, so be it. Israel should seek a deal that overcomes the problematic Saudi demand for an independent fuel cycle on the one hand, and minimizes the damage from the nuclear understandings with Iran on the other hand.

Lees verder

2023-09-25: Netanyahu praat met Elon Musk over antisemitisme op X, AI – Netanyahu talks to Elon Musk about antisemitism on X, AI

– Het vrije gesprek, waarin grappen door beide mannen werden gemaakt, ging al snel over op vrijheid van meningsuiting en antisemitisme, waarbij Netanyahu tegen Musk zei dat hij hoopte dat hij binnen de grenzen van het Eerste Amendement een manier kon vinden om antisemitisme en andere vormen van haat op zijn sociale media terug te dringen.
– The freestyle conversation, which included jokes from both men, soon turned to free speech and antisemitism, with Netanyahu telling Musk he hopes that within the confines of the First Amendment he can find a way to roll back antisemitism and other forms of hatred on his social media platform.

Lees verder

2023-09-22: Democratische Republiek Congo verhuist ambassade in Israël naar Jeruzalem – Democratic Republic of Congo to move embassy in Israel to Jerusalem

– De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoette donderdagavond in New York de president van de Democratische Republiek Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
– Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met the President of the Democratic Republic of Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in New York on Thursday evening, on the sidelines of the United Nations General Assembly.

Lees verder

2023-09-21: Vrede met Israël komt ‘elke dag dichterbij’, zegt Saoedische kroonprins MBS met een glimlach – Peace with Israel is getting ‘closer every day,’ says Saudi Crown Prince MBS with a smile

– “Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”
– “Until now, we’re going to see where we go,” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

Lees verder

2023-09-20: VIDEOS: VN-politie houdt Israëlische ambassadeur aan – VIDEOS: UN police detain Israeli ambassador

– “Terwijl de slager van Teheran spreekt bij de V.N. en gerespecteerd wordt door de internationale gemeenschap, protesteren honderden Iraniërs buiten, schreeuwen en roepen de internationale gemeenschap op om wakker te worden en hen te helpen. Het is een schande dat lidstaten blijven luisteren naar een massamoordenaar.”
– “While the butcher of Tehran is speaking at the U.N. and is being respected by the international community, hundreds of Iranians are protesting outside, shouting and calling on the international community to wake up and help them. It is a disgrace that member states stay to listen to a mass murderer.”

Lees verder

2023-09-07: Vliegtuig met Israëli’s maakt noodlanding in vijandig moslimland – Plane carrying Israelis makes emergency landing in hostile Muslim country

– Een Emirates-vlucht van Dubai naar Singapore met een dozijn Israëli’s aan boord werd gedwongen om onverwacht te landen in Maleisië, een land waarmee Israël geen diplomatieke banden heeft en dat wordt beschouwd als vijandig tegenover Israël.
– An Emirates flight from Dubai to Singapore carrying a dozen Israelis on board was forced to land unexpectedly in Malaysia, a country with whom Israel does not have diplomatic ties and is considered hostile to Israel.

Lees verder

2023-09-05: Grensovergang Gaza beperkt na poging tot smokkel van explosieven – Gaza border crossing restricted after explosives smuggling attempt

– Inspecteurs bij de grensovergang Kerem Shalom vonden het hoog explosieve materiaal verborgen tussen een lading kleding. Het ministerie van Defensie vermoedt dat de explosieven bestemd waren voor terroristische elementen, hoewel de verklaring niet verduidelijkte waar de zending naartoe ging.
– Exports through the Kerem Shalom crossing were halted after the Defense Ministry thwarted an attempt to smuggle kilograms of explosive material from the Gaza Strip into Israel on Monday, according to a joint statement with the IDF and the Coordinator of Government Activities in the Territories.

Lees verder

2023-08-29: Libische minister van Buitenlandse Zaken ontslagen na ontmoeting met Israël, ontvlucht land – Libyan foreign minister fired after meeting with Israel, fleeing country

– De Libische minister van Buitenlandse Zaken Najla Mangoush werd maandag ontslagen vanwege haar ontmoeting vorige week in Rome met haar Israëlische ambtgenoot Eli Cohen. De gebeurtenis, die als historisch werd aangekondigd, zorgde voor opschudding in Tripoli en een diplomatiek drama in Jeruzalem.
– Libyan Foreign Minister Najla Mangoush was fired on Monday for meeting last week with her Israeli counterpart, Eli Cohen, in Rome. The event, which had been billed as historic, created an uproar in Tripoli and a diplomatic debacle in Jerusalem.

Lees verder

2023-08-29: Iran pronkt met nieuwe onderzeeërs, eist vertrek VS uit Syrië – Iran boasts new submarines, demands US leave Syria

– De opmerkingen van Teheran lijken een waarschuwing aan de VS te zijn dat Iran proxy-groepen zou kunnen aansporen om door te gaan met het aanvallen van Amerikanen in Syrië. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS de “bron” is van instabiliteit in Syrië.
– Tehran’s comments appear to be a warning to the US that Iran could encourage proxy groups to continue to target Americans in Syria. The Iranian Foreign Ministry says the US is the “source” of instability in Syria.

Lees verder

2023-08-25: Potentiële ’tikkende tijdbommen’ lopen vrij rond door overcapaciteit in de gevangenis – Potential ’ticking timebombs’ stay free because of prison overcapacity

– De IDF heeft de zogenaamde toepassing van ‘administratieve detentie’ teruggeschroefd nadat de Israëlische Gevangenis Service zei dat het niet langer het aantal gedetineerden aankon. “We hebben een situatie bereikt waarin we, als we naar de arrestatielijst kijken, uiteindelijk namen moeten schrappen omdat er geen plaats is in de gevangenis
– The IDF has scaled back the so called practice of ‘administrative detention’ after the Israel Prison Service said it could no longer handle the volume of detainees. “We have reached a situation in which when we look at the arrest list, we ultimately have to strike out names because there is no room in prison.

Lees verder

2023-08-24: VIDEO’s: Israëli’s verlaten hun huis om oorlog te voeren in hun geboorteland Ethiopië – VIDEOS: Israelis leaving their homes to fight war in their birthplace Ethiopia

– Ayisheshim Yohannes emigreerde ongeveer twintig jaar geleden uit Ethiopië, maar keerde terug om te vechten in de bloedige burgeroorlogen van de Afrikaanse natie. Twee weken geleden stierf hij in Amhara, in het noorden van Ethiopië ver weg van zijn Israëlische thuisland.
– Ayisheshim Yohannes—he emigrated from Ethiopia about twenty years ago—but returned to fight in the African nation’s bloody civil wars. Two weeks ago, he died in Amhara, northern Ethiopia far away from his Israeli homeland.

Lees verder

2023-08-17: Meer dan 200 nieuwe immigranten uit de VS en Canada arriveren in Israël – Over 200 new immigrants from US, Canada arrive in Israel

– Ginsberg had een emotioneel weerzien met haar dochter Laura, een immigrant van de eerste Nefesh B’Nefesh vlucht in 2002. “21 jaar geleden … dachten we dat het gek was. Toch steunden we [Laura] in de wetenschap dat het haar droom was,” zei Ginsberg.
– Ginsberg had an emotional reunion with her daughter, Laura, an immigrant from the first Nefesh B’Nefesh flight in 2002. “21 years ago … we thought it was crazy. Nevertheless, we supported [Laura] knowing it was her dream,” Ginsberg said.

Lees verder

2023-08-17: Het vliegtuigongeluk van El Al waar je nog nooit van hebt gehoord – The El Al plane crash you never heard of

– Stilte valt over het land. In stad en dorp gaan winkels op slot en staat het verkeer stil. Mensen staan ​​rijen dik in straten waar niets beweegt. Het is 4 augustus 1955. Een week eerder, op 27 juli, werd El Al-passagiersvliegtuig 402 aangevallen en neergehaald boven Bulgarije. Niemand heeft het overleefd.
– Silence falls over the land. In city and village, shops are being locked and traffic is stopping. People are standing 10 deep in streets where nothing stirs. It is August 4, 1955. A week earlier, on July 27, El Al passenger plane 402 was attacked and downed over Bulgaria. No one survived.

Lees verder

2023-08-15: Netanyahu waarschuwt tegen VS-Iran deal, vrijgekomen geld gaat naar ’terroristische groeperingen die door Iran worden gesponsord’ – Netanyahu warns against US-Iran deal,released funds will go to ’terrorist elements sponsored by Iran’

– “Afspraken die de nucleaire infrastructuur van Iran niet ontmantelen, stoppen het nucleaire programma niet en de deal voorziet het land alleen van fondsen die naar terroristische elementen gaan die door Iran worden gesponsord.”
– “Arrangements that do not dismantle Iran’s nuclear infrastructure do not stop its nuclear program and only provide it with funds that will go to terrorist elements sponsored by Iran.”

Lees verder

2023-08-11: Potentiële nieuwe behandeling voor longkanker ontdekt door Israëlische onderzoekers – Potential new lung cancer treatment discovered by Israeli researchers

– Onderzoekers van het Weizmann Institute of Science in Israël hebben naar verluidt een potentiële behandeling voor longkanker ontdekt, wat miljoenen patiënten over de hele wereld nieuwe hoop kan geven.
– Researchers from Israel’s Weizmann Institute of Science have reportedly discovered a potential treatment for lung cancer, offering new hope to millions of patients around the world.

Lees verder

2023-08-03: Irans plan om Joden uit ‘Palestina’ te verdrijven – Iran’s Plan To Drive Jews Out of ‘Palestine’

– De Iraanse mullahs willen een situatie creëren waarin Joden zich niet langer veilig voelen in hun eigen land en gedwongen worden om Israël te verlaten. Om dit doel te bereiken, hebben de mullahs hun Palestijnse terreur proxies, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), geïnstrueerd om hun campagne van terrorisme tegen Israël en Joden op te voeren.
– Iran’s mullahs are seeking to create a situation where Jews no longer feel safe in their own country and are forced to leave Israel. To achieve this goal, the mullahs have instructed their Palestinian terror proxies, Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ), to step up their campaign of terrorism against Israel and Jews.

Lees verder

2023-07-19: Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit probeert eenheidsregering met Hamas nieuw leven in te blazen – Palestinian Authority’s Mahmoud Abbas seeks to revive unity gov’t with Hamas

– Abbas belegde de bijeenkomst in Caïro tijdens de Israëlische militaire operatie in Jenin eerder deze maand, daarbij verwijzend naar de noodzaak om overeenstemming te bereiken over “een alomvattende nationale visie” om Israël te confronteren. 
– Abbas called the meeting in Cairo during the Israeli military operation in Jenin earlier this month, citing  the need for reaching agreement on “a comprehensive national vision” to confront Israel.

Lees verder

2023-07-11: Eerste wetsvoorstel justitiële hervorming aangenomen door parlement – First judicial reform bill passes plenum vote

– Nu het grootste deel van de justitiële hervorming – een maatregel die voorkomt dat rechters ministeriële besluiten terzijde schuiven – door de eerste stemming is gekomen, beloven demonstranten in het hele land te zullen protesteren.
– With the major part of the judicial overhaul – a measure preventing justices from overruling ministerial decisions – passing its first reading, demonstrators vow to stage protests nationwide.

Lees verder

2023-03-14: Gods beloften voor de wereld en voor Israël – God’s Promises for the World and for Israel

– In de Hebreeuwse Bijbel komt het woord “belofte” meer dan 50 keer voor, en het Nieuwe Testament voegt daar nog eens 70+ aan toe. Maar dat is alleen het wóórd belofte. Als je de feitelijke beloften bekijkt, zul je, afhankelijk van de bron, ontdekken dat er bijna 9.000 beloften in het Woord van God staan.
– In the Hebrew Bible, the word “promise” appears over 50 times, and the New Testament adds another 70+ to that. But that’s just the word alone. If you consider the actual promises, depending on the source, you will discover that there are close to 9,000 promises in the Word of God! Some say it’s more like 30,000, if you include ones made to specific people that were fulfilled. 

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...