Tag: Israel

2022-04-07: De nieuwe stammen van het moderne israël – The new tribes of modern israel

– Israël is erg tribaal. Maar hier hebben we het niet over de twaalf stammen uit de Bijbel… we hebben het over de manier waarop onze samenleving zich in “stammen” heeft gevormd. Hier is wat meer informatie over de mensen en gemeenschappen die vandaag in Israël leven.
– Israel is very tribal. But here, we’re not talking about the twelve tribes of the Bible… we’re talking about the way our society has formed into “tribes”. Here’s a bit more information about the people and communities living in Israel today.

Lees verder

2021-12-15: VS verwerpen Israëlisch verzoek om tankvliegtuigen terwijl Iran plannen maakt – US rejects Israeli request for tanker aircraft as Iran plans advance

– De VS hebben een Israëlisch verzoek afgewezen om de levering van twee tankvliegtuigen die door Israël waren besteld te versnellen, aangezien plannen voor een mogelijke militaire aanval tegen het nucleaire plan van Iran vooruitgang boeken
– The US has rejected an Israeli request to fast-track the delivery of two tanker aircraft which had been ordered by Israel, as plans for a possible military option against Iran’s nuclear plan move forward

Lees verder

Purim in Israel

– Deze video geeft u een indruk hoe men Purim viert in Israel.
-This video gives you an idea of how people celebrate Purim in Israel.

Lees verder

2021-09-14: Israelische ministers betrapt op het onthullen dat de Green Pass niet medisch verantwoord is ******* Israeli ministers caught revealing they don’t believe Green Pass has medical justification

Ministers Nitzan Horowitz en Ayelet Shaked, betrapt door een open microfoon, zeiden dat Green Pass beperkingen medisch niet gerechtvaardigd is, maar eerder dienen om druk op niet gevaccineerde uit te oefenen. ******* Ministers Horowitz, Shaked caught on mic saying that Green Pass restrictions unjustified medically, but rather serve to pressure unvaxxed.

Lees verder

2021-09-12: 4 voortvluchtige terroristen opgepakt met hulp van Arabisch-Israëliërs, 2 nog op de vlucht ******* 4 fugitive terrorists captured with help of Arab-Israelis, 2 still on the run

Tientallen Arabisch-Israëlische inwoners hielpen de politie bij de klopjacht, door tips door te geven nadat ze de vluchters hadden gezien, meldden Hebreeuwse media. ******* Dozens of Arab-Israeli residents assisted police in the manhunt, calling in with tips after spotting the runaways, Hebrew media reported.

Lees verder

2021-09-12: Vluchtelingen in Israël krijgen hulp van Assaf – Refugees in Israel get help from Assaf

De organisatie komt sinds 2007 op voor de positie van vluchtelingen in Israël, waarvan er zo’n 35.000-40.000 in het land verblijven. Hun leven is niet gemakkelijk en is door de coronacrisis alleen maar verslechterd ****** The organization has been advocating for the position of refugees in Israel since 2007, some 35,000-40,000 of whom reside in the country. Their lives are not easy and have only worsened due to the corona crisis.

Lees verder

2021-08-31: Hele bevolking Israël krijgt extra prik ******* Entire population of Israel gets extra shot

In Israël krijgen alle burgers boven de twaalf jaar dit najaar een extra coronaprik. De ‘booster’ is bedoeld om ervoor te zorgen dat nieuwe varianten van Covid 19 geen kans krijgen en de bevolking zo ongeschonden mogelijk de winter door kom ******* In Israel this fall, all citizens over the age of twelve will receive an extra coronapricin. The ‘booster’ is intended to ensure that new variants of Covid 19 do not get a chance and that the population gets through the winter as unscathed as possible.

Lees verder

2021-09-03: 7 decennia en 3 oorlogen later schrijft deze 96-jarige Joodse journalist nog steeds ******* 7 decades and 3 wars later, this 96-year-old Jewish journalist is still writing

LOS ANGELES (JTA) — Toen Tom Tugend 13 jaar oud was, ontving hij nieuws dat niet ongebruikelijk is voor een tiener: zijn gezin ging verhuizen. Zijn vader, een gerespecteerd arts, had een nieuwe baan aangenomen. *******
LOS ANGELES (JTA) — When Tom Tugend was 13 years old, he received news not uncommon for a teenager: His family was moving. His father, a respected physician, had taken a new job. 

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...