2022-02-23: Israël worstelt met hoge kosten van levensonderhoud – Israel grapples with high cost of living

– Verlaag alle tarieven, alle quota en alle NTB’s, ze verhogen de kosten van de meeste producten met 40% tot 80%”, zegt Elise Brezis, hoogleraar economie. Dat is het eerste wat de overheid moet doen.
– Reduce all the tariffs, all the quotas and all the NTBs—they are adding 40% to 80% to the cost of most products,” said Elise Brezis, professor of economics. That’s the first thing the government has to do.

Lees verder