2023-06-23: Stop windmolenpark of meer gewelddadige rellen, Druzische leiders waarschuwen Netanyahu – Stop wind turbine farm or face more violent rioting, Druze leaders warn Netanyahu

– Milieubeschermingsgroepen en bewoners van de Golanhoogten zijn fel tegen het plan gekant, omdat het volgens hen een gevaar vormt voor de lokale trekvogels en een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit van de mensen in de regio.
– Environmental protection groups and residents of the Golan Heights are vehemently opposed to the plan, arguing that it will endanger local migrating birds and negatively impact quality of life for those in the region.

Lees verder