2023-02-07: Israël wil het legaal verlenen van wapenvergunningen versoepelen – Israel to Loosen Legal Gun Licensing

– Na een weekend van geweld en toenemende spanningen met de Palestijnen, is de regering van plan de beperkingen op wie een wapen mag krijgen te versoepelen, maar hoewel sommigen dit toejuichen, is niet iedereen ervan overtuigd dat dit de juiste stap is.
– After a weekend of violence and growing tensions with the Palestinians, the government plans to ease restrictions on who can obtain a weapon, but while some applaud the move, not everyone is convinced this is the right step

Lees verder