2023-02-21: Wat links echt stoort is dat rechts heeft gewonnen, niet de justitiële hervorming – What Really Bothers the Left is that the Right Won, Not the Judicial Reform

– Als er morgen verkiezingen zouden worden gehouden, zou rechts waarschijnlijk nog steeds winnen. En proberen het protest in de markt te zetten alsof het het hele Israëlische publiek vertegenwoordigt, werkt gewoon niet.
– If elections would be held tomorrow, the right would probably still win. And trying to market the protest as if it represents the whole Israeli public just doesn’t work.

Lees verder