Het Weizmann Instituut – The Weizmann Institute

– Het Weizmann Instituut van Wetenschappen, dikwijls aangeduid als Weizmann Instituut, is een universiteit en onderzoekscentrum in Rehovot, Israël.
– The Weizmann Institute of Sciences, often referred to as the Weizmann Institute, is a university and research center in Rehovot, Israel.

Lees verder