2023-08-18: Het langverwachte lightrail systeem van Tel Aviv gaat eindelijk open, maar niet op Shabbat – Tel Aviv’s long-awaited light rail system is finally opening, but not on Shabbat

– De geluiden van protest weerklonken en de kaartjesscanner werkte niet goed toen de Israëlische minister van Transport, Miri Regev, een generale repetitie leidde voor journalisten van de langverwachte sneltram van Tel Aviv.
– The sounds of protest echoed and the ticket scanner malfunctioned as Israel’s transportation minister, Miri Regev, led a dry run for journalists of Tel Aviv’s long-awaited light rail.

Lees verder