2023-09-04: Oude Joodse stad wordt door UNESCO bestempeld als ‘Palestijns’ erfgoed – Ancient Jewish city to be labeled a ‘Palestinian’ heritage site by UNESCO

– “Dit is niet alleen een belediging voor Joden, maar ook een belediging voor christenen over de hele wereld die de site bewonderen om zijn bijbelse geschiedenis,” schrijft Likud MK. Dit is religieus beledigend als historisch onjuist.
– “This is not only an insult to Jews, but also an insult to Christians around the world who admire the site for its biblical history,” writes Likud MK. This is religiously offensive as historically inaccurate.

Lees verder