2022-07-15: VS en Israël ondertekenen historische ‘Jeruzalem-verklaring’ – US, Israel sign historic ‘Jerusalem Declaration’

– De landen “bevestigen nogmaals dat het strategische partnerschap tussen de VS en Israël gebaseerd is op een fundament van gedeelde waarden, gedeelde belangen en ware vriendschap”.
– The countries “further reaffirm that the strategic U.S.-Israel partnership is based on a bedrock of shared values, shared interests, and true friendship.”

Lees verder