2023-09-07: Aan wie behoort Jeruzalem toe: korte geschiedenis van Jeruzalem en Israël – Who Owns Jerusalem: Short History of Jerusalem and Israel

– De stad Jeruzalem – en aan wie Jeruzalem toebehoort – staat in de rij om de meest uitdagende kwestie van het buitenlands beleid van onze tijd te worden. Hoe opmerkelijk als je bedenkt dat deze stad geen van de ingrediënten voor grootsheid bezit! Wat bedoel ik daarmee?
– The city of Jerusalem – and who owns Jerusalem – is lining up to be the single-most challenging foreign policy issue of our time. How remarkable considering that this city has none of the ingredients of greatness! What do I mean by that?

Lees verder