Tag: jerusalem

2023-10-25: Profetieën in de Bijbel over Hamas – Prophesies in the Bible About Hamas

– Hamas wordt in het Engels gewoonlijk vertaald als ‘geweld’, en in het Hebreeuws betekent het: geweld, onrecht, wreedheid en onrechtvaardigheid. Het is niet verrassend dat het zijn oorsprong vindt in de Bijbel.
– Hamas is commonly translated in English as “violence”, and in Hebrew it means: violence, wrong, cruelty, and injustice. Not surprisngly, it has its origins in the Bible.

Lees verder

2023-09-22: Democratische Republiek Congo verhuist ambassade in Israël naar Jeruzalem – Democratic Republic of Congo to move embassy in Israel to Jerusalem

– De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoette donderdagavond in New York de president van de Democratische Republiek Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
– Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met the President of the Democratic Republic of Congo (DRC), Félix Tshisekedi, in New York on Thursday evening, on the sidelines of the United Nations General Assembly.

Lees verder

2023-09-07: Aan wie behoort Jeruzalem toe: korte geschiedenis van Jeruzalem en Israël – Who Owns Jerusalem: Short History of Jerusalem and Israel

– De stad Jeruzalem – en aan wie Jeruzalem toebehoort – staat in de rij om de meest uitdagende kwestie van het buitenlands beleid van onze tijd te worden. Hoe opmerkelijk als je bedenkt dat deze stad geen van de ingrediënten voor grootsheid bezit! Wat bedoel ik daarmee?
– The city of Jerusalem – and who owns Jerusalem – is lining up to be the single-most challenging foreign policy issue of our time. How remarkable considering that this city has none of the ingredients of greatness! What do I mean by that?

Lees verder

2023-08-31: De vondst in Jeruzalem die dateert uit de tijd van de bijbelse koningen verbijstert archeologen – Jerusalem discovery dating back to biblical kings baffles archaeologists

– Met een ontdekking die archeologen verbijstert, werd in het Nationale Park van de Stad van David in Jeruzalem een ongekende kanaalinstallatie blootgelegd die dateert uit de periode van de Eerste Tempel, kondigde de Israëlische Autoriteit voor Oudheden woensdag aan.
– In a discovery that is baffling archaeologists, an unprecedented channel installation dating back to the First Temple period was uncovered in the City of David National Park in Jerusalem, the Israel Antiquities Authority announced on Wednesday.

Lees verder

2023-07-18: Terrorist achter schietpartij nabij Jeruzalem gearresteerd – Terrorist behind shooting attack near Jerusalem arrested.

– Een terrorist is zondag gearresteerd in de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever nadat het Israëlische leger eerder op de dag in een vuurgevecht raakte verwikkeld met verdachten van een schietpartij in de buurt van Jeruzalem.
A terrorist was arrested on Sunday in the West Bank city of Bethlehem after the Israeli military engaged in exchange of fire hunting for suspects in a shooting attack near Jerusalem earlier today.

Lees verder

2023-07-13: Het onlangs gerenoveerde Tower of David Museum is ’s werelds grootste tentoonstelling over Jeruzalem – Newly-renovated Tower of David Museum is world’s largest Jerusalem exhibition

– Na lang wachten opende het Toren van David Museum in Jeruzalem op 1 juni zijn deuren, na vijf jaar van intensieve planning en fondsenwerving en nog eens drie jaar uitvoering van de renovaties en nieuwbouw om het iconische museum een ​​belangrijke facelift te geven.
– After much anticipation, Jerusalem’s Tower of David Museum opened on June 1, following five years of intensive planning and raising funds and another three years implementing the renovations and new construction to give the iconic museum a significant facelift.

Lees verder

2023-05-22: Jordanië beschimpt Ben-Gvir over bezoek Tempelberg – Jordan blasts Ben-Gvir over Temple Mount visit

– De minister van nationale veiligheid bezoekt de heilige plaats voor de tweede keer als lid van de regering van premier Benjamin Netanyahu. Dit is “een provocerende stap die wordt veroordeeld en een gevaarlijke en onaanvaardbare escalatie”, aldus het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
– The national security minister visits the holy site for the second time as a member of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. This is “a provocative step that is condemned, and a dangerous and unacceptable escalation,” Jordan’s Foreign Ministry says.

Lees verder

2023-05-12: Israël waarschuwt voor ‘significante’ reactie als raketbeschietingen doorgaan; besprekingen over bestand opgeschort – Israel warns of ‘significant’ response as rocket fire continues; truce talks suspended

– Operatie Shield en Arrow is vrijdag voortgezet toen Israëlische gevechtsvliegtuigen terreurdoelen in Gaza troffen en terroristen meer raketten afvuurden vanuit de Gaza strook. Voor het eerst in de huidige gevechtsronde wordt een raket gelanceerd in de richting van Jeruzalem.
– Operation Shield and Arrow continued Friday as Israeli warplanes struck terror targets in Gaza and terrorists fired more rockets from the strip. A missile is launched toward Jerusalem for the first time in the current round of fighting.

Lees verder

2023-03-02: VIDEO: Dag van ontregeling’: protest in Tel Aviv tegen hervorming van de rechterlijke macht wordt gewelddadig – VIDEO: Day of disruption: Tel Aviv protest against judiciary reform turns violent

– Highway 1 was geblokkeerd met kettingen en prikkeldraad, omdat de demonstranten hun voornemen nakwamen om hun methoden te intensiveren en “over te gaan tot directe actie”. De politie zei dat ze “zich voorbereidden op spontane wegblokkades.
– Highway 1 was blocked off with chains and barbed wire, as the protesters made good on their promise to escalate their methods and “move on to direct action.” Police said they were “preparing for spontaneous road-blocking.

Lees verder

2023-02-24: Universiteit van Haifa ontvangt oude christelijke kaarten van Jeruzalem en Israël – Haifa University receives ancient Christian maps of Jerusalem and Israel

– “We hebben kaarten van de Duitse dominee Heinrich Binting, die vele prachtige kaarten tekende uit de tijd van de Kanaänieten, een Semitisch sprekende beschaving,” De collectie omvat ongeveer 30 zeldzame kaarten en atlassen uit de jaren 1500 en 1600
– “We have maps from German reverend Heinrich Binting, who drew many beautiful maps from the time of the Canaanite people, a Semitic-speaking civilization,” The collection includes some 30 rare maps and atlases from the 1500s and the 1600s.

Lees verder

2023-01-23: Israël hekelt westerse diplomaten voor niet coördineren bezoek Tempelberg – Israel slams Western diplomats for not coordinating Temple Mount visit

– De groep, bestaande uit ongeveer 30 leden uit EU-landen, Canada, Australië en Argentinië, regelde het evenement met de Islamitische Waqf, het religieuze bestuursorgaan aldaar, maar deed niet hetzelfde met de Israëlische autoriteiten.
– The group, which comprised some 30 members from EU countries, Canada, Australia, and Argentina, arranged the event with the Islamic Waqf, which is the religious administrative body there, but did not do the same with the Israeli authorities.

Lees verder

2022-12-30: Jordaanse koning dreigt met conflict als Israël Jeruzalem ‘rode lijnen’ overschrijdt – Jordanian king threatens conflict if Israel crosses Jerusalem ‘red lines’

– Jordanië is sinds 1967 de bewaarder van de heilige plaatsen in de Oude Stad van de Israëlische hoofdstad, waaronder de Al Aqsa moskee op de Tempelberg, de heiligste plaats van het jodendom.
– Jordan has since 1967 been the custodian of holy sites in the Israeli capital’s Old City, including the Al Aqsa Mosque that sits atop the Temple Mount, Judaism’s most sacred place.

Lees verder

2022-12-19: Anarchie heerst in ultraorthodoxe wijken van Jeruzalem – Anarchy rules in ultra-Orthodox enclaves of Jerusalem

– Bewoners van de Haredi-wijken in de hoofdstad beweren dat de politie niet binnen durft te komen, waardoor de wetteloze extremisten naar believen kunnen rellen, of het nu gaat om protest tegen zedeloosheid, militaire dienst of infrastructuurprojecten.
– Residents of the capital’s Haredi enclaves, claim that the police is afraid to enter, leaving the lawless extremists to riot at will, whether protesting immodesty, military service or infrastructure projects.

Lees verder

2022-11-24: Hoe konden de aanslagen in Jeruzalem onder de radar glippen? –  How did the Jerusalem bombings slip under the radar?

– De twee bomaanslagen vergden zeker maandenlange voorbereidingen die niet onopgemerkt hadden mogen blijven door het veiligheidsapparaat. De aanslagen werden georkestreerd door een georganiseerde en ervaren cel.
– The twin bombings certainly required months of preparations that should not have gone unnoticed by the security establishment. the attacks were orchestrated by an organized and experienced cell.

Lees verder

2022-09-30: Gebedsdag voor de Vrede van Jeruzalem vindt zondag plaats en brengt wereldwijde voorbede voor Israël op gang – Day of Prayer for Peace of Jerusalem takes place Sunday, galvanizing global intercession for Israel

– De 20e jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Vrede van Jeruzalem (DPPJ) vindt zondag plaats in Jeruzalem en verwelkomt gelovigen wereldwijd uit 175 landen, die hebben toegezegd, dit jaar deel te nemen.
– The 20th annual Global Day of Prayer for the Peace of Jerusalem (DPPJ) takes place on Sunday in Jerusalem, welcoming believers worldwide from 175 nations who pledged to participate this year.

Lees verder

2022-09-21: Jordaanse koning ontmoet Lapid bij VN na beschuldiging aan Israël dat het christendom ‘onder vuur’ ligt in Jeruzalem – Jordan’s king meets Lapid at UN after accusing Israel of placing Christianity ‘under fire’ in Jerusalem

– “Als hoeders van de islamitische en christelijke heilige plaatsen van Jeruzalem zetten wij ons in voor de bescherming van de historische en wettelijke status quo en voor hun veiligheid en toekomst,” zei Abdullah.
– “As custodians of Jerusalem’s Muslim and Christian holy sites, we are committed to protecting the historical and legal status quo and to their safety and future,” Abdullah said.

Lees verder

2022-09-07: (VIDEO) De derde tempel komt eraan, en nu kun je zien hoe hij eruit gaat zien – The third Temple is coming, and now you can watch what it’s going to look like

– De derde tempel zal er net zo uitzien als de eerste twee tempels. Hij zal op precies dezelfde plaats in Jeruzalem staan. Het zal heel groot zijn – ongeveer 10 verdiepingen hoog, met een grote open binnenplaats.
– The third Temple will look similar to the first 2 Temples. It will be in the exact same location in Jerusalem. It will be very large – around 10 stories high, with a wide open courtyard.

Lees verder

2022-07-21: Israëlisch steekslachtoffer ‘vocht voor zijn leven’ terwijl alle anderen vluchtten – Israeli stabbing victim ‘fought for his life’ as everyone else fled

– Het slachtoffer, dat zo’n 15 jaar geleden uit Manchester, Engeland, emigreerde, was verbijsterd dat niemand in de bus had ingegrepen terwijl hij voor zijn leven vocht in een langdurige fysieke strijd met de dader.
– The victim, who immigrated from Manchester, England some 15 years ago, was dismayed that no one on the bus had intervened while he was in an extended physical struggle with the perpetrator.

Lees verder

2022-06-08: Stop met het verbieden van Joden en Christenen om te bidden op de Tempelberg – Stop banning Jews and Christians from praying on the Temple Mount.

– Stop met het verbieden van Joden en Christenen om te bidden op de Tempelberg, zegt een orthodoxe rabbijn. Het is tijd om van die plek een ‘huis van gebed voor alle naties’ te maken.
– Stop banning Jews and Christians from praying on the Temple Mount, Orthodox rabbi tells, it’s time to make site a ‘house of prayer for all nations’.

Lees verder

2022-05-27: Loco-Burgemeester roept op tot afscheiding van Jeruzalem van Israël – Deputy Mayor calls for Jerusalem to secede from Israel

– Morgen zal Jeruzalem iets zien dat ik nog nooit heb gezien in de 25 jaar dat ik in het stadsbestuur heb gediend, zei King. Morgen zullen de inwoners van het centrum van Jeruzalem gewelddadige rellen en zelfs vijandige terroristische activiteiten veroorzaken.
– Tomorrow, Jerusalem will see something that I have never seen in the 25 years that I have served in the city government, King said. Tomorrow, the residents of central Jerusalem violent riots and even hostile terrorist activity.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...