2022-05-06: Waarom vervloekte Jezus de vijgenboom? – Why did Jesus curse the fig tree?

– Het verslag begint op de dag nadat Jezus Jeruzalem binnenging op wat wij “Palmzondag” noemen, dagen voordat Jezus zou worden gekruisigd. De vorige dag had hij de tempel bezocht en alles gezien in het huis van Zijn Vader (Gods).
-The account begins the day following Jesus entering Jerusalem on what we call “Palm Sunday”, days before Jesus would be crucified. On the previous day he had visited the temple and saw everything going on at His Father’s (God’s) house.

Lees verder