Tag: jew

2023-09-11: Spanje’s antisemitische definitie van ‘Jood’ maakt Joodse organisaties woedend – Spain’s antisemitic definition of ‘Jew’ sparks fury from Jewish organizations

– Meer dan 500 jaar na de Spaanse inquisitie behoudt het Spaanse woord voor ‘Jood’ de ondertoon van ‘een gewiekst, hebzuchtig persoon’ en het Jodendom als ‘een afschuwelijke truc die iemand schade berokkent’.
– More than 500 years after the Spanish Inquisition, the Spanish word for ‘Jew’ maintains the connotation of ‘a shrewd, greedy person,’ and Judaism as ‘a loathsome trick that harms someone.’

Lees verder

2023-01-27: Dus, hoe was de staat van dienst van paus Benedictus over joden eigenlijk? – So, how was Pope Benedict’s record on Jews anyway?

– Paus Benedict, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl in Opper-Beieren, trad toe tot de Hitlerjugend, organisatie van de nazi-partij, toen hij 14 was. latere dienstplicht op 16-jarige leeftijd voor luchtafweertaken in München en op 21-jarige leeftijd voor het nazi-leger.
– Pope Benedict, born Joseph Aloisius Ratzinger in Marktl in Upper Bavaria, Benedict joined the Hitler Youth organization of the Nazi Party when he was 14, at 16 into anti-aircraft duties in Munich and subsequent drafting, at 21, into the Nazi military.

Lees verder

2022-05-12: Meerderheid van Arabisch-Israëlis: Joden hebben geen recht op een soevereine staat – Majority of Arab-Israelis: Jews have no right to sovereign state

– 75 Procent van de Arabische Israëli’s is het er niet mee eens dat Joden recht hebben op een soevereine staat, een aanzienlijk deel van hen zal Israël niet verdedigen als het zou worden aangevallen door een Arabisch buurland.
– 75 percent of Arab Israelis do not agree that Jews have a right to a sovereign state, a significant portion of them said they would not defend Israel should it be attacked by a neighboring Arab country.

Lees verder

Een Jood Ishai genoemd – A jew called Ishai

– Ishai stond op het punt om zelfmoord te plegen, maar hoorde een stem van boven: “Het leven wordt gegeven om te leven”
– Ishai was about to commit suicide, but heard a voice from above, “Life is given to live.”

Lees verder

2021-09-03: 7 decennia en 3 oorlogen later schrijft deze 96-jarige Joodse journalist nog steeds ******* 7 decades and 3 wars later, this 96-year-old Jewish journalist is still writing

LOS ANGELES (JTA) — Toen Tom Tugend 13 jaar oud was, ontving hij nieuws dat niet ongebruikelijk is voor een tiener: zijn gezin ging verhuizen. Zijn vader, een gerespecteerd arts, had een nieuwe baan aangenomen. *******
LOS ANGELES (JTA) — When Tom Tugend was 13 years old, he received news not uncommon for a teenager: His family was moving. His father, a respected physician, had taken a new job. 

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...