2020-09-17: Slowakije verontschuldigt zich voor wetten tegen joden tijdens Tweede Wereldoorlog ******* Slovakia apologizes for World War II laws against Jews

Goedgekeurd door de nazi-vazalstaat, vergemakkelijkten ze de overdracht van Joodse bezittingen aan niet-joodse eigenaren en verhinderden ze dat joden onderwijs konden volgen. ******* Passed by the Nazi puppet state, they facilitated the transfer of Jewish assets to non-Jewish owners and prevented Jews from education.

Lees verder