2023-01-16: De onzichtbare Joden – The Invisible Jews

– Afgaande op gegevens van het New York City Police Department is 94% van de gemelde geweldsincidenten tussen 2018 en 2022 gepleegd tegen orthodoxe Joden, voornamelijk in de wijken waar chassidische Joden wonen.
– Relying upon data supplied by the New York City Police Department, 94% of the reported incidents of violence between 2018 and 2022 were committed against Orthodox Jews, primarily in the neighborhoods where Hasidic Jews live.

Lees verder