Hoe ervaren Israëliërs het leven onder Hamas – How do Israelis experience life under Hamas

– Mensen vertellen hun ervaring hoe het is om te leven onder terreur aanvallen van Hamas
– People tell their experience of what it is like to live under terror attacks by Hamas

Lees verder