Tag: jewish state

2023-03-03:  Nieuwe video illustreert hoe de profetieën van Ezechiël leidden tot de wonderbaarlijke herrijzenis van Israël in 1948 na 2000 jaar ballingschap – New video illustrates how Ezekiel’s prophecies led to Israel’s miraculous resurrection in 1948 after 2,000 years of exile

– Veel mensen over de hele wereld zijn zich er niet van bewust dat de wedergeboorte van de soevereine Joodse staat na meer dan 2000 jaar niet simpelweg een interessante geopolitieke ontwikkeling was.
– Many people around the world are unaware that the rebirth of the sovereign Jewish State after more than 2,000 years was not simply an interesting geopolitical development.

Lees verder

De 2 staten oplossing is dood – The 2 state solution is dead

– Als u nog niet begrepen hebt hoe een twee-staten-oplossing eigenlijk vier-staten-oplossing is, of hoe de Palestijnse staat geen Joden omvat, maar de Joodse staat wel Palestijnen bekijk dan deze video.
– If you haven’t figured out how a two state solution is actually four states, or how the Palestinian state includes no Jews, but the Jewish State includes Palestinian watch this video.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...