2022-11-14: Toename antisemitisme brengt Duitse Joodse leider ertoe te vertrekken naar Israël; spoort andere Joden aan te vertrekken nu het nog kan – Rise in Anti-Semitism Prompts German Jewish Leader to Leave for Israel; Urges other Jews to Get Out While They Can

– In een openbare brief op de website van The Axis of Good kondigde Gorelik aan: “Ik raad iedereen aan die het Jodendom belijdt om dit land (Duitsland) zo snel mogelijk te verlaten.”
– In a public letter on The Axis of Good website, Gorelik announced, “I recommend everyone who professes Judaism to leave this country (Germany) as soon as possible.”

Lees verder