2023-06-23: Oordeel en Opname komen eraan, vertelt dochter van Billy Graham. – Judgment and Rapture coming soon, daughter of Billy Graham tells.

– Terwijl het kwaad zich over de hele wereld verspreidt – zelfs te midden van de profetische wedergeboorte van Israël – zou de Opname (harpazo) van de Kerk in de komende jaren kunnen plaatsvinden?
As evil is spreading around the globe – even amid the prophetic rebirth of Israel – could the Rapture of the Church happen in the next few years?

Lees verder