2023-07-13: Nazi’s vernietigden de belangrijkste synagoge van München in 1938. Delen ervan werden gevonden in de rivier van de stad – Nazis destroyed Munich’s main synagogue in 1938. Parts of it were found in the city’s river

– BERLIJN — Langs de rivier van München deden bouwvakkers vorige week een sensationele ontdekking: stenen tabletten met de Tien Geboden uit de voormalige hoofdsynagoge van de stad, die in de zomer van 1938 op bevel van Adolf Hitler werd afgebroken.
– BERLIN — Alongside Munich’s river, construction workers made a sensational discovery last week: Stone tablets carved with the Ten Commandments from the city’s former main synagogue, which was torn down in the summer of 1938 on Adolf Hitler’s orders.

Lees verder