2021-09-03: 7 decennia en 3 oorlogen later schrijft deze 96-jarige Joodse journalist nog steeds ******* 7 decades and 3 wars later, this 96-year-old Jewish journalist is still writing

LOS ANGELES (JTA) — Toen Tom Tugend 13 jaar oud was, ontving hij nieuws dat niet ongebruikelijk is voor een tiener: zijn gezin ging verhuizen. Zijn vader, een gerespecteerd arts, had een nieuwe baan aangenomen. *******
LOS ANGELES (JTA) — When Tom Tugend was 13 years old, he received news not uncommon for a teenager: His family was moving. His father, a respected physician, had taken a new job. 

Lees verder