Tag: judicial reform plan

2023-08-08: Zullen de uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof deze zomer een ‘constitutionele crisis’ veroorzaken? – Will Israel’s Supreme Court rulings start a ‘constitutional crisis’ this summer?

– Op zondag kondigde de president van het Hooggerechtshof, Esther Hayut, aan dat alle 15 rechters van het Hooggerechtshof zitting zullen nemen in de hoorzitting van het Hooggerechtshof over verzoekschriften tegen de Standaardwet voor redelijkheid.
– On Sunday, Supreme Court President Esther Hayut announced that all 15 Supreme Court justices will sit in the High Court hearing regarding petitions against the Reasonableness Standard Law.

Lees verder

2023-08-04: Israëlisch hooggerechtshof doet uitspraak over adoptie van LGBT, ondanks verzet regering – Israel’s Supreme Court to rule on LGBT adoption, despite gov’t opposition

– Het Hooggerechtshof gaat zijn boekje te buiten. De rol van het hof is om de wet te interpreteren, maar het hof handelt als een wetgevend [orgaan],” zei Michael Foa van de conservatieve NGO Choosing Family. “We moeten onvermoeibaar werken om te voorkomen dat het Hooggerechtshof de wetgever wordt.” 
– “The Supreme Court is overstepping its authority. The role of the court is to interpret the law, but the court is acting as a legislative [body],” said Michael Foa of the conservative NGO Choosing Family. “We must work tirelessly to prevent the Supreme Court from becoming the legislator.”

Lees verder

2023-07-24: Te midden van chaos, landelijke stakingen, neemt de Knesset het wetsvoorstel ‘redelijkheid’ aan als wet – Amid chaos, nation-wide strikes, Knesset passes ‘reasonableness’ bill into law

– De wet verbiedt “redelijkheid” als rechtvaardiging voor rechters om beslissingen van de gekozen ambtenaren terug te draaien. “Wie heeft gezegd dat wat redelijk is in de ogen van de rechters ook maar het logische is om te doen? Wie heeft besloten dat hun persoonlijke standpunten beter zijn dan die van de [gekozen] ministers?”
– The law bans “reasonableness” as justification for judges to reverse decisions made by the elected officials. “You [judges] want to decide what’s reasonable and what’s not, instead of the people chosen by the nation? That’s reasonable?” he asked.

“Who said that what is reasonable in the eyes of the judges is even the logical thing to do? Who decided that their personal positions are better than those of the [elected] ministers?…

Lees verder

2023-07-24: Premier krijgt pacemaker tijdens nachtelijke ziekenhuisopname; buitenlandse reizen uitgesteld – PM gets pacemaker in overnight hospitalization; foreign trips postponed

– Premier Benjamin Netanyahu kreeg van zaterdag op zondag een pacemaker, waarna hij naar verluidt in goede conditie verkeerde. Zijn kantoor zei dat hij op zondag zou worden ontslagen en kan herstellen te midden van zijn familieleden.
– Prime Minister Benjamin Netanyahu was fitted with a pacemaker overnight between Saturday and Sunday, after which he was said to be in good condition. His office said that he was set to be discharged on Sunday and with his family members as he recovers.

Lees verder

2023-07-14: Politie slaat alarm over confrontaties justitiële hervorming die ‘burgeroorlog’ proporties bereiken – Police sounds alarm on judicial reform clashes reaching ‘civil war’ proportions

– Hoge functionarissen van de Israëlische politie hebben onlangs privé hun bezorgdheid geuit dat de zaken in de voortdurende crisis rond de hervorming van het gerechtelijk apparaat in Israël een kookpunt zou kunnen bereiken dat zou kunnen lijken op een burgeroorlog.
– Senior Israel Police officials have recently expressed their concern privately that things in Israel’s ongoing judicial reform crisis could reach a boiling point that could resemble a civil war.

Lees verder

2023-05-02: Biden ondersteunt protesten tegen justitiële hervorming, zegt Israëlische minister van Justitie – Biden admin supporting anti-judicial reform protests, says Israel’s justice minister

– In uitgelekte opnamen bevestigt Levin dat de Amerikaanse regering “samenwerkt” met linkse groeperingen om de hervorming van Israëls rechtssysteem tegen te houden. Amerika financiert de linkse demonstraties in Israel.
– In leaked recording, Levin confirms that the U.S. government is “working in collaboration” with left-wing groups to stop overhaul of Israel’s judicial system. America is funding left-wing demonstrations in Israel.

Lees verder

2023-04-03: Netanyahu waarschuwt Israëls vijanden te midden van onrust in eigen land – Netanyahu warns Israel’s enemies amid unrest at home

– De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf een waarschuwing aan de vijanden van de Joodse staat aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering van zondag in Jeruzalem, te midden van aanhoudende demonstraties over het plan van zijn regering voor justitiële hervorming.
– Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu issued a warning to the enemies of the Jewish state at the start of Sunday’s weekly Cabinet meeting in Jerusalem amid ongoing demonstrations over his government’s judicial reform plan.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...