Tag: judicial reform

2023-09-03: Bij rellen in Tel Aviv vielen 170 gewonden – Tel Aviv riot leaves 170 injured

– Netanyahu roept een speciaal ministerieel team bijeen om de volgende stappen van de staat te overwegen nadat een protest van Eritrese asielzoekers gewelddadig werd en 49 politieagenten gewond raakten. Plan om alle resterende illegale infiltranten uit Israël verwijderen.
– Netanyahu convenes a special ministerial team to consider the state’s next moves after a protest by Eritrean asylum seekers turned violent, leaving 49 police officers wounded. Plan to remove all remaining illegal infiltrators from Israel.

Lees verder

2023-07-30: Mythes en feiten over de gerechtelijke hervorming van Israël – Myths and Facts about Israel’s Judicial Overhaul 

Waarom dit speciale extra bericht.

Eindelijk hebben we de hand weten te leggen, via een vriendin in Israel, op een artikel waarin objectief de Gerechtelijke Hervormingen uitgelegd wordt. Voor ons was het erg moeilijk wat we wel en niet publiceren moesten. We gebruikten soms woorden die tot polarisatie zou kunnen leiden en dat is niet goed. Dus we willen dit allemaal rectificeren met deze geweldige uitleg wat er precies aan de hand is in Israel.
Bidt voor de regering van Israel dat men wijsheid krijgt om dit op te lossen.

Redactie Israelcnn.com

*********************************************

Why this special extra post.

We finally managed to get our hands, through a friend in Israel, on an article objectively explaining the Judicial Reforms. For us it was very difficult what to publish and what not to publish. We sometimes used words that could lead to polarization and that is not good. So we want to rectify all this with this great explanation of exactly what is going on in Israel.
Please pray for the government of Israel to be given wisdom to resolve this.

Editor Israelcnn.com

Lees verder

2023-07-24: Premier krijgt pacemaker tijdens nachtelijke ziekenhuisopname; buitenlandse reizen uitgesteld – PM gets pacemaker in overnight hospitalization; foreign trips postponed

– Premier Benjamin Netanyahu kreeg van zaterdag op zondag een pacemaker, waarna hij naar verluidt in goede conditie verkeerde. Zijn kantoor zei dat hij op zondag zou worden ontslagen en kan herstellen te midden van zijn familieleden.
– Prime Minister Benjamin Netanyahu was fitted with a pacemaker overnight between Saturday and Sunday, after which he was said to be in good condition. His office said that he was set to be discharged on Sunday and with his family members as he recovers.

Lees verder

2023-04-28: ‘Hoepel op’ en stop met je te bemoeien met ‘Israëlische zaken’. DeSantis hekelt regering Biden – ‘Butt out’ and stop meddling in ‘Israel’s affairs’. DeSantis slams Biden administration

– Gouverneur Ron DeSantis hekelt de opmerkingen van de Biden-regering die de gerechtelijke hervorming en de benoemingen van het kabinet afkeuren, en benadrukt dat Israël haar eigen beslissingen moet kunnen nemen.
– Gov. Ron DeSantis blasts Biden administration’s comments disapproving of judicial reform, cabinet appointments, stresses that Israel can make her own decisions.

Lees verder

2023-04-17: Minister roept op tot berechting van opperbevelhebber en protestleiders wegens “couppoging”. – Minister calls to put Supreme Court chief, protest leaders on trial over ‘coup attempt’

– “Iedereen die dit protest heeft geleid, inclusief [voormalig premier] Ehud Barak, Aharon Barak en de president van het Hooggerechtshof, zijn mensen die zouden moeten worden aangeklaagd voor een poging tot staatsgreep,”
– “Everyone who led this protest, including [former prime minister] Ehud Barak, Aharon Barak and the Supreme Court president, are people who should be charged with an attempted coup,”

Lees verder

2023-03-30: ‘Rode lijn overschreden’: Israëlisch rechts veroordeelt opmerkingen Biden over justitiële hervorming als woordenoorlog escaleert – ‘Crossed a Red Line’: Israeli Right Slams Biden Comments on Judicial Reform as War of Words Escalates

– Leden van de Israëlische Knesset van de regerende rechtse coalitie hebben woensdag de kritiek van president Biden op Israëls justitiële hervormingen veroordeeld, terwijl de retoriek van zowel Amerikaanse als Israëlische parlementsleden bleef escaleren.
– Members of Israel’s Knesset from the governing right-wing coalition slammed President Biden’s criticism of Israel’s judicial reforms on Wednesday, as rhetoric continued to escalate from both American and Israeli lawmakers.

Lees verder

2023-03-24: ‘Ik neem de teugels in handen’: Netanyahu noemt ‘almachtig hooggerechtshof’ echt gevaar voor democratie – ‘I’m taking the reins’: Netanyahu says real danger to democracy is ‘all-powerful court’

– “Velen in de natie zijn het erover eens dat het Hooggerechtshof wordt geleid door een besloten groep die rechters benoemt in een vriendjespolitiek systeem,” zei Netanyahu.
– “Many in the nation agree that the Supreme Court is run as a closed club for the appointment of judges in a friend brings friend system,” said Netanyahu.

Lees verder

2023-03-17: Netanyahu zwicht voor president’s oproep tot compromis en annuleert geplande stemmingen over justitiële hervorming – Yielding to president’s call for compromise, Netanyahu cancels planned votes on judicial reform

– De regering-Netanyahu schrapt woensdag twee justitiële hervormingsmaatregelen van de agenda van de Knesset te midden van oproepen tot dialoog met de oppositie en gesprekken voor een compromis.
– Netanyahu government drops two judicial reform measures from Knesset’s agenda Wednesday amid calls for dialogue with the Opposition and talks for compromise.

Lees verder

2023-03-14: Wat rellend links niet ziet – What the rioting left fails to see

– Luitenant-generaal Herzi Halevi las de piloten die weigerden de oproerhandeling achter gesloten deuren uit te voeren de les, en maakte duidelijk dat als ze woensdag niet zouden komen opdagen voor de reservedienst, ze uit de IAF zouden worden gegooid. Woensdag kwamen ze allemaal opdagen. luchtmachtcommandant generaal-majoor Tomer Bar gooide de leider van de groep, kolonel Gilad Peled, uit het squadron.
– Lt. Gen. Herzi Halevi read the pilots refusing to serve the riot act behind closed doors, making it clear that if they failed to show up to reserve duty on Wednesday, they would be thrown out of the IAF. On Wednesday, they all showed up. Air Force commander Maj. Gen. Tomer Bar threw the group’s leader, Col. Gilad Peled, out of the squadron.

Lees verder

2023-03-08: ‘Loop naar de hel’ – Likud-minister botst met opstandige luchtmacht reservisten – ‘Go to hell’ – Likud minister clashes with rebellious air force reservists

– Shlomo Karai vertelt demonstranten bij zijn huis de volgende dag dat zijn opmerkingen specifiek gericht zijn op degenen die weigeren te dienen, niet op alle reservisten die tegen de hervorming van het gerechtelijk apparaat zijn.
– Shlomo Karai tells protesters at his house following day that his comments are specifically towards those refusing to serve, not all reservists opposed to the judicial reform.

Lees verder

2023-03-02: VIDEO: Dag van ontregeling’: protest in Tel Aviv tegen hervorming van de rechterlijke macht wordt gewelddadig – VIDEO: Day of disruption: Tel Aviv protest against judiciary reform turns violent

– Highway 1 was geblokkeerd met kettingen en prikkeldraad, omdat de demonstranten hun voornemen nakwamen om hun methoden te intensiveren en “over te gaan tot directe actie”. De politie zei dat ze “zich voorbereidden op spontane wegblokkades.
– Highway 1 was blocked off with chains and barbed wire, as the protesters made good on their promise to escalate their methods and “move on to direct action.” Police said they were “preparing for spontaneous road-blocking.

Lees verder

2023-02-21: Wat links echt stoort is dat rechts heeft gewonnen, niet de justitiële hervorming – What Really Bothers the Left is that the Right Won, Not the Judicial Reform

– Als er morgen verkiezingen zouden worden gehouden, zou rechts waarschijnlijk nog steeds winnen. En proberen het protest in de markt te zetten alsof het het hele Israëlische publiek vertegenwoordigt, werkt gewoon niet.
– If elections would be held tomorrow, the right would probably still win. And trying to market the protest as if it represents the whole Israeli public just doesn’t work.

Lees verder

2023-02-14: Israëlische parlementscommissie wordt geconfronteerd met geschreeuw, gezang en dramatische aftocht – Israeli parliament committee faces shouting, singing and dramatic exits

– De twee wetsvoorstellen zouden de basis vormen van het plan van de regering om de mogelijkheid van het Hooggerechtshof om het Israëlische parlement te controleren vrijwel uit te schakelen.
– The two bills would form the basis of the government’s plan to virtually eliminate the High Court’s capacity to check Israel’s parliament.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...