Jack van der Tang – Pillar of Fire Waarheid, Recht en Vrede – Pillar of Fire,Truth, Justice and Peace.

– Een gesprek met Jack van der Tang (Pillar of Fire) over Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht, de beloften voor Jeruzalem
– A talk with Jack van der Tang of Pillar of Fire, about The Hague as an international city of Peace and Justice, the promises for Jerusalem

Lees verder