Tag: Justitiële hervorming

2023-07-26: Eerste diplomatiek-veiligheidskabinet bespreekt gevolgen van justitiële hervorming voor IDF – In first, Diplomatic-Security Cabinet to discuss impact of judicial reform on IDF

– De vooraf geplande vergadering in augustus van het Kabinet Diplomatieke Veiligheid zal gaan over de invloed van het protest tegen de justitiële hervorming op de slagvaardigheid van het leger, zeggen bronnen.
– The Diplomatic-Security Cabinet’s pre-scheduled meeting in August will deal with the impact of the judicial reform protest on the military’s combat worthiness, sources say.

Lees verder

2023-07-21: De bemoeizucht van Biden. VS bevestigt waarschuwing Biden aan Netanyahu – Biden’s meddling. US confirms Biden warning to Netanyahu

– De president Biden wilde er zeker van zijn, na gesproken te hebben met de premier van Israël en de president van Israël, dat hij ook een manier vond om te spreken tot het volk van Israël, rechtstreeks, en dat was echt de motivatie voor ons interview.
– The president Biden wanted to be sure, having spoken to the prime minister of Israel, and the president of Israel, that he also found a way to speak to the people of Israel, directly, and that was really the motivation for our interview.

Lees verder

2023-07-19: Premier reageert afwijzend op reservisten en zegt dat ‘militairen moeten rapporteren aan gekozen regering’ – PM hits back at reservists, says ‘military reports to elected government’

– “In een democratie rapporteert het leger aan de gekozen regering en niet andersom. In een militair regime is de regering ondergeschikt aan het leger een meer precies aan een groep binnen het leger. Dit is het fundamentele verschil tussen een democratie en een militair regime,” zei Netanyahu.
– “In a democracy, the military reports to the elected government and not the other way around. Whereas in a military regime, the government is subordinate to the army and more precisely to a group within the army. This is the fundamental difference between a democracy and a military regime,” Netanyahu said

Lees verder

2023-07-11: Eerste wetsvoorstel justitiële hervorming aangenomen door parlement – First judicial reform bill passes plenum vote

– Nu het grootste deel van de justitiële hervorming – een maatregel die voorkomt dat rechters ministeriële besluiten terzijde schuiven – door de eerste stemming is gekomen, beloven demonstranten in het hele land te zullen protesteren.
– With the major part of the judicial overhaul – a measure preventing justices from overruling ministerial decisions – passing its first reading, demonstrators vow to stage protests nationwide.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...