2022-12-21: Voormalig hoofdonderzoeker: “Het was een vergissing om het COVID-vaccin te nemen” – Former Senior Researcher: ‘It was a mistake to take the COVID vaccine’

– ‘Pfizer-vaccin is NOCH veilig en NOCH effectief’ geweest, zegt ex-hoofd van Israel Institute for Biological Research. “Een wereldwijde ramp. Overheidsdatabase toont 10.000% toename van rapporten over kanker door Covid Vaccins.”
– ‘Pfizer vaccine is NEITHER safe NOR effective,’ says ex-head of Israel Institute for Biological Research. A Global Disaster. Govt. Database Shows 10,000% Increase In Cancer Reports Due To Covid Vaccines.”

Lees verder