2022-07-01: Mijn abortusverhaal – My abortion story

– Het is tijd om openlijk te praten: We wilden een wonder, maar mijn leven stond op het spel, en de rabbi was duidelijk. Dankzij hem hebben we mijn gezondheid en mijn voortplantingstoekomst gered .
– It’s time to talk openly: We wanted a miracle, but my life was at risk, and the rabbi was clear. Thanks to him, we saved my health and my reproductive future.

Lees verder